Post Tagged with: "етикет"

Храните от ферми с хуманно отношение към животни ще имат специален, единен за ЕС, етикет

Храните от ферми с хуманно отношение към животни ще имат специален, единен за ЕС, етикет

Земеделските министри от ЕС са се обединили около решението да се въведе единен за ЕС етикет за храни, произведени във ферми с хуманно отношение към животните. Съветът на министрите е  поръчал на ЕК да представи предложение за хармонизиран етикет, който ще се поставя върху продукти, произведени съгласно стандартите за хуманно отношение към животните, по-високи от тези, заложени в законодателството на […]

Read more ›
Ще има по-високи изисквания за хуманно отношение към животните и общоевропейски етикет

Ще има по-високи изисквания за хуманно отношение към животните и общоевропейски етикет

Комисар Войчеховски заяви, че ще се подготви законодателно предложение за етикета Министрите на земеделието в ЕС единодушно гласуваха на 15 декември общоевропейски етикет за хуманно отношение към животните. На Комисията на ЕС беше възложено да разработи съответно предложение. Съветът обаче не се застъпи за задължителна система за етикетиране. Федералният министър на земеделието Джулия Кльокнер , която за последен път беше председател на Съвета по земеделие на ЕС, изрази […]

Read more ›
Етикетът на стандартния овощен посадъчен материал вече ще е само жълт

Етикетът на стандартния овощен посадъчен материал вече ще е само жълт

До 30 юни 2021 г. се разрешава пускането на пазара на CAC (стандартен) овощен посадъчен материал, върху който са поставени различни от жълти на цвят етикети, когато тези цветни етикети вече са били в употреба преди 1 април 2020 г. Това е записано в преходните разпоредби на проекта за изменение и допълнение на Наредба 3 от 2010 г., която касае […]

Read more ›
Мария Габриел настоява етикета на меда да съобщава държавата на произход

Мария Габриел настоява етикета на меда да съобщава държавата на произход

29% от меда на пазара се смесва с различни видове захар Зам.-председателят на Групата на ЕНП в Европейския парламент Мария Габриел, която е председател и на Работната група по пчеларство, депозира в Европейската комисия парламентарен въпрос относно етикетирането на меда. Тя и още 10 депутата настояват за изменение на съществуващите правила, така че етикетът да съдържа ясно посочване на другата […]

Read more ›
Земеделската стока е масово без етикети и документ за произход. Започна глобяване

Земеделската стока е масово без етикети и документ за произход. Започна глобяване

Инспектори от Българска агенция по безопасност на храните (БАБХ) установиха нарушения на столичните пазари за плодове и зеленчуци вчера. Най-честите поводи за съставяне на актове бе липсата на етикети за цените и липсата на документи за произход на стоката. Проверките по пазари, борси и тържища, където се предлагат плодове и зеленчуци, започнаха след заповед на земеделския министър Десислава Танева. При […]

Read more ›