Post Tagged with: "животни"

Фонд „Земеделие“ поема разходите за профилактика, изследвания, ушни марки при животни

Фонд „Земеделие“ поема разходите за профилактика, изследвания, ушни марки при животни

Бюджетът, който ще се разпредели към ветеринарните лекари за 2018 г., ще е малко над 6,6 млн. лв., за 2017 г. ще бъдат изплатени над 13 млн. ДФ „Земеделие“ реши на свое заседание на Управителният съвет да предостави 20 млн. лева по Схемата за държавна помощ „Помощ за компенсиране разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерките по Държавната […]

Read more ›
За животновъди и пчелари, пострадали от бедствия през 2017 г., са утвърдени 31 453 лв.

За животновъди и пчелари, пострадали от бедствия през 2017 г., са утвърдени 31 453 лв.

Заявление ще се приемат от 26 март до 10 април, плащане – до 25 април Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ утвърди финансов ресурс за 2018 г., в размер на 31 453 лв., по Схемата „Помощ за компенсиране на материални щети по загинали селскостопански животни и унищожени пчелни кошери и пчелни семейства в резултат на природни бедствия„, настъпили през 2017 г. На […]

Read more ›
Броят на основните стопански видове животни е намалял с едно изключение – козите

Броят на основните стопански видове животни е намалял с едно изключение – козите

Овцете са намалели с 44 хил., говедата с 18 хил., свинете с над 23 хил. Козите са се увеличили с 19 хиляди Броят на основните видове стопански животни – бозайници, е по-малък през 2017 г. спрямо 2016-а с едно единствено изключение – козите са се увеличили с по-голям процент от този, с който говеда, биволи, овце и свине са намалели. […]

Read more ›
Наредбата за идентификация на животните влиза в сила днес с обнародването й

Наредбата за идентификация на животните влиза в сила днес с обнародването й

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2013 г. за изискванията към средствата за официална идентификация на животните влиза в сила от днес, 12 януари 2018 г., с обнародването й в Държавен вестник. Изключение се допуска за възможността като идентификационно средство да се използват търбушните болуси при крави. Тези електронни средства с цилиндрична форма, които се поглъщат от […]

Read more ›
Заповед за обвързано подпомагане: 250 лв. за крава и 50,47 лв. за овца/коза в планински райони

Заповед за обвързано подпомагане: 250 лв. за крава и 50,47 лв. за овца/коза в планински райони

С две заповеди, издадени с дата 7 декември 2017 г., министърът на земеделието, храните и горите Румен Порожанов определи ставките по обвързаното подпомагане за млечни крави и овце/кози в планински райони. Според условията за изплащане на обвързаната подкрепа за животновъди от фермите в планински райони не се изисква доказване на минимални количества добито мляко от животно. Според заповедта заплащането за […]

Read more ›