Post Tagged with: "животновъди"

Субсидията за животновъди по новата мярка 5.1 е 60 и 70% от разходите

Субсидията за животновъди по новата мярка 5.1 е 60 и 70% от разходите

Могат да кандидатстват животновъди, регистрирани като земеделски производители преди 1 януари 2018 г. От петък, 8 май, до 10 юли 2020 г. е отворена за прием новата подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“. По нея могат да кандидатстват животновъди – стопани на свинеферми, […]

Read more ›
Доилна зала за кози на "Халалица"

От днес до 15 април се кандидатства за доилни апарати и създаване на мини мандри

Помощта за закупуване на съоръжения за добив на мляко и изхранване на новородени е до 25 хил. лв., а за изграждане на малки предприятия за преработка на сурово мляко е до 60 хил. лв. От 25 март до 15 април 2020 г. са отворени за кандидатстване две държавни помощи за животновъди. По схемата „Инвестиции за закупуване на съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко […]

Read more ›
От 25 март до 15 април е отворена схемата за малки мандри

От 25 март до 15 април е отворена схемата за малки мандри

От 25-ти март до 15-ти април 2020 г. животновъдите могат да кандидатстват за подпомагане по схемата за държавна помощ „Инвестиции за закупуване или изграждане на обекти за преработка и/или обработка на сурово мляко”. Документи ще се приемат в областните дирекции на ДФ „Земеделие“ по място на осъществяване на дейността по проекта. Целта на помощта е да се подпомогнат малки и […]

Read more ›
И тази година животновъди ще бъдат подпомогнати с по 25 хил. лв. за доилни апарати

И тази година животновъди ще бъдат подпомогнати с по 25 хил. лв. за доилни апарати

УС на ДФ „Земеделие” утвърди 2 000 000 лв. финансов ресурс по схемата „Инвестиции за закупуване на съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко и съоръжения за изхранване на новородени животни с мляко“ за 2020 г. Срокът на действие на схемата е до 31.12.2020 г. Нотифицираният максимален бюджет по схемата за периода е 2 млн. лева. През 2019 г. са одобрени […]

Read more ›
Животновъдите разполагат само с 4 дни за разсрочване на кредити към ДФЗ

Животновъдите разполагат само с 4 дни за разсрочване на кредити към ДФЗ

В края на работната седмица – 10 януари, петък, изтича последната възможност за животновъдите да разсрочат кредитите си към ДФ „Земеделие“, като подадат заявления. От отсрочване на главницата и лихвата по предоставените кредити могат да се възползват птицевъди и свиневъди, получили заеми за фуражи в периода от 2008 до 2010 г. Облекчението се отнася и за фермери, отглеждали едри и дребни преживни […]

Read more ›