Post Tagged with: "животновъди"

Преведени са субсидиите по СЕПП и обвързаното подпомагане за животновъди

Преведени са субсидиите по СЕПП и обвързаното подпомагане за животновъди

Промените в Министерство на земеделието не попречиха на графика на плащане на Държавен фонд „Земеделие“. За първи път от много години бяха разплатени двете най-големи схеми за заплащане в един ден – СЕПП и обвързаното подпомагане за сектор „Животновъдство“. СЕПП – индикативна ставка 191,53 лв./ха По Схемите за единно плащане на площ за Кампания 2021 бяха изплатени 642 793 899 лв. […]

Read more ›
Стопаните на свине и птици заявяват отсрочване на кредитите от днес до 31 януари

Стопаните на свине и птици заявяват отсрочване на кредитите от днес до 31 януари

Задълженията трябва да бъдат  обезпечени със 110% от дълга и да бъдат учредени в полза на ДФЗ до 29 април 2022 г. От днес животновъдите, получили кредити от ДФ „Земеделие“ за изхранване на животните през периода 2008-2012 г. могат да заявят отсрочването им. Крайният срок да свършат това е 31 януари 2022 г.   Възможността се отнася най-вече за птицевъди и свиневъди. […]

Read more ›
Само животновъди, получили подпомагане през 2020 г., ще се субсидират по схемата „Ковид“

Само животновъди, получили подпомагане през 2020 г., ще се субсидират по схемата „Ковид“

Стопаните с виртуални стада няма да получат подпомагане, а тези със създадени през 2021 г. ферми ще бъдат подпомогнати с de minimis в началото на 2022 г. Земеделското министерство, към което са постъпили сигнали от животновъди, които не са допуснати за кандидатстване по държавната схема за помощ „Ковид-19″, съобщи: Процедурата за Ковид схемата е изключително облекчена. Допустимостта се основава на вече […]

Read more ›
Птицевъди и свиневъди могат да поискат разсрочване на кредити към ДФЗ от 22 ноември

Птицевъди и свиневъди могат да поискат разсрочване на кредити към ДФЗ от 22 ноември

Кредитите, които фермерите са взели за изхранване на животните от Държавен фонд „Земеделие“ (ДФЗ) през периода 2008 – 2012 г., се отсрочват с една година. Това реши на своето редовно заседание Управителният съвет (УС) на Фонда по искане на браншовите организации. Решението се отнася най-вече за птицевъди и свиневъди. В края на миналата година бе отпусната държавната помощ в размер […]

Read more ›
От днес до 5 ноември животновъдите кандидатстват в ДФЗ по схема за доилна техника

От днес до 5 ноември животновъдите кандидатстват в ДФЗ по схема за доилна техника

Държавната помощ плаща 50% от инвестицията, но не повече от 25 000 лв. От днес, 12 октомври, до 5 ноември 2021 г. животновъдите могат да кандидатстват за подпомагане по схемата „Инвестиции за закупуване на съоръжения за добив и съхранение на сурово мляко и съоръжения за изхранване на новородени животни с мляко“. Документи ще се приемат в областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ […]

Read more ›