Post Tagged with: "животновъдни обекти"

552 проекта по мярка 4.1 от 2020 г. преминават към следващо ниво на оценяване

552 проекта по мярка 4.1 от 2020 г. преминават към следващо ниво на оценяване

Приемът по подмярката бе за инвестиции в животновъдни обекти Държавен фонд „Земеделие“ – Разплащателна агенция (ДФЗ – РА) приключи оценката за административно съответствие и допустимост на 645 проектни предложения по подмярка 4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства“ от мярка 4 „Инвестиции в материални активи“ от Програма за развитие на селските райони (ПРСР) 2014 – 2020 г. Проектните предложения са подадени чрез […]

Read more ›
Над 70 животновъдни стопанства са проверени, открити са виртуални стада

Над 70 животновъдни стопанства са проверени, открити са виртуални стада

БАБХ ще направи актуализация на данните за активни животновъдни обекти в системата си ВетИС Министерство на земеделието, храните и горите предприема редица мерки в защита на коректните и съвестните животновъди. По този начин финансирането по различните схеми и мерки ще бъде насочено и ще подпомага реалните фермери. Мерките целят намаляване на административната тежест към фермерите и повишаване контролната дейност на […]

Read more ›
Нов норматив: Ако свинекомплексът е без солидна ограда, земата на 500 м от него не може да се обработва

Нов норматив: Ако свинекомплексът е без солидна ограда, земата на 500 м от него не може да се обработва

Там, където се отглеждат други животни, не може да има свине. Пчелините трябва да са с вода и ограда, е записано в обнародваната днес Наредба 44 За ограничаване на всякакъв контакт с диви свине, около индустриалните свинеферми трябва да се обособи буферна зона с отстояние не по-малко от 500 м от оградата на обекта до горски територии и обработваеми земеделски земи за […]

Read more ›
Променяйки наредба за гъски и патици, МЗХГ изменя условия и за зелени плащания

Променяйки наредба за гъски и патици, МЗХГ изменя условия и за зелени плащания

Променяйки Наредба 44/2006 г. за ветеринарномедицинските изисквания за животновъдни обекти,  Министерството на земеделието, храните и горите изменя в заключителните разпоредби и някои от условията за т.нар. зелени плащания в Наредба № 3/2015 г. за условията и реда за прилагане на Схемите за директни плащания. Проектът за изменения на наредба 44 е публикуван на страницата на аграрното министерство – ТУК. Читателите се питат дали промените въобще ще бъдат […]

Read more ›
Намаляват изискванията към животновъдните ферми с промени в Наредба 44

Намаляват изискванията към животновъдните ферми с промени в Наредба 44

С поредни промени в Наредба 44 от 2006 г. Министерството на земеделието и храните облекчава изискванията към животновъдните обекти. Проектът за измененията в наредбата е публикуван на страницата на Министерството на земеделието и храните (виж ТУК) за обсъждане. По искане на бранша с цел гарантиране на биосигурност, за отглеждане на свине в индустриална ферма, във фамилна ферма тип А или […]

Read more ›