Post Tagged with: "Заедно за българското село"

Участниците в пловдивския фермерски пазар нямат намерение да участват

От фермата до трапезата – поглед в бъдещето на селското стопанство – Анкета

Реалистични ли са за нашите условия целите, които си поставя Зелената сделка и в частност Стратегията „От фермата до трапезата“ – това се опитва да разбере последната анкета за 2020 г. на проекта „Заедно за Българското село!“ Стратегията „От фермата до трапезата“ е част от Европейския зелен пакт (т.нар. Зелена сделка), който има за цел да направи Европейския съюз напълно […]

Read more ›
От какви браншови организации има нужда БГ земеделието? (Анкета)

От какви браншови организации има нужда БГ земеделието? (Анкета)

Инициативата „Заедно за българското село“ пита какви трябва да са критериите за тяхната представителност, за да защитават наистина интересите на мнозинството Законът за браншовите организации в агро-хранителния сектор продължава да е щекотлива тема, тъй като такъв все още няма. В последните 10 години имаме няколко проекта на закона, но те никога досега не са излизали от статута си на „чернова“. Заради […]

Read more ›
Подпомагане по ОСП по време на преходния период – Анкета

Подпомагане по ОСП по време на преходния период – Анкета

Какви са обществените нагласи по отношение на разпределението на субсидиите по време на преходния период на ОСП се опитва да разбере Фондация Смарт Агростарт в своя анкета Дискусиите, посветени на новата Обща селскостопанска политика (ОСП), този път са наистина напрегнати. Постигането на компромиси е трудно, задоволяването на всички интереси, запазвайки същевременно т.нар. „зелен тренд“ изглежда практически невъзможно. Но ще трябва […]

Read more ›
Кои са бариерите пред иновациите в селското стопанство у нас

Кои са бариерите пред иновациите в селското стопанство у нас

Фондация Смарт Агростарт търси вашите отговори чрез своя анкета Защо у нас въвеждането на иновации в селското стопанство звучи за фермерите като предложение да научат китайски език? Кои са бариерите пред европейското ни бъдеще, в което иновациите са важен тактически инструмент? Според Общата селскостопанска политика (ОСП), всяка държава-членка на ЕС сама определя какво означава „иновация“, както и това кой може […]

Read more ›
Модернизиране на земеделските стопанства чрез средства от ЕС – Анкета

Модернизиране на земеделските стопанства чрез средства от ЕС – Анкета

Фондация Смарт Агростарт търси силните и слабите страни в инвестиционните мерки от Програма за развитие на селските райони В рамките на проекта „Заедно за българското село!“ фондация Смарт Агростарт провежда анкета за обществените нагласи във връзка с мерките, свързани с модернизирането на земеделските стопанства, залегнали в Програма за развитие на селските райони (ПРСР). Анкетата има за цел да идентифицира силните […]

Read more ›