Post Tagged with: "законопроект"

Правителството приема два законопроекта на МЗХГ днес

Правителството приема два законопроекта на МЗХГ днес

На днешното си редовно заседание правителството ще разгледа и приеме редакцията на законопроект и правилник, внесени от Министерството на земеделието, храните и горите. Те фигурират в предварителния дневен ред, изпратен от пресслужбата на МС.  Министрите ще одобрят проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за прилагане на общата организация на пазарите на земеделски продукти на ЕС.  Вторият документ […]

Read more ›
Само от розите в 23 общини може да се произвежда „Българско розово масло“

Само от розите в 23 общини може да се произвежда „Българско розово масло“

Ще има електронен регистър за производители и преработватели. Нерегистрираните стопани ще бъдат санкционирани с 500 до 1000 лева. Дейността на прекупвача не фигурира в проекта Законопроектът за маслодайната роза дава възможност розово масло със защитено географско наименование /ЗГУ/ да се произвежда единствено от розов цвят, добит в насажения, които се намират само 23 общини от четири области. В Допълнителните разпоредби към […]

Read more ›
Правителството подкрепи МЗХГ да не се продава „Сортови семена – Елит“ЕАД

Правителството подкрепи МЗХГ да не се продава „Сортови семена – Елит“ЕАД

Правителството подкрепи законопроекта на земеделското министерство за допълнение на Закона за приватизация и следприватизационен контрол. Законопроектът предвижда промяна в списъка на търговските дружества с повече от 50 на сто държавно участие в капитала или обособени части от тях. Министерство на земеделието, храните и горите иска спирането на процедура по приватизация на търговското дружество – „Сортови семена – Елит“ ЕАД. По […]

Read more ›
БСП внесе проект за промени в Закона за земята

БСП внесе проект за промени в Закона за земята

Депутати от левицата внесоха законопроект за промени в Закона за собствеността и ползването на земеделската земя (ЗСПЗЗ).  Основното изменение, за което настояват вносителите, касае наследниците на изселилите се тракийски бежанци през периодите 1913-1928 г. и 1928-1944 г., които не са били компенсирани досега. В заключителна разпоредба депутатите предлагат лицата, които не са се възползвали от правото на обезщетения, да могат […]

Read more ›
Притежателят на 10% от нивите, може да поиска уедряване с общински и държавни земи

Притежателят на 10% от нивите, може да поиска уедряване с общински и държавни земи

Комасирането е залегнало в Законопроекта за поземлените отношения Собственик на земеделски земи, който притежава над 10 на сто от обработваемите земеделски земи в едно землище, може да предложи план за уедряване. Планът включва земеделски земи от държавния поземлен фонд, от общинския поземлен фонд и земи – собственост на физически и юридически лица. Това е записано в чл. 20, ал.1 на […]

Read more ›