Post Tagged with: "законопроект"

Становище на НАЗ за законопроекта за земята: Изцяло да се преработи!

Становище на НАЗ за законопроекта за земята: Изцяло да се преработи!

Националната асоциация на зърнопроизводители /НАЗ/призова Законопроекта за собствеността, поземлените отношения и опазването на земеделските земи изцяло да се преразгледа и преработи с участието на всички заинтересовани страни. Тази позиция НАЗ изрази в официално становище, одобрено от УС на организацията вчера. Срокът за общественото обсъждане на големия законопроект приключва днес, но според асоциацията той е крайно недостатъчен като се има предвид значимостта, […]

Read more ›
Людмил Работов

Людмил Работов, председател на зърнопроизводителите в Пловдив: Законопроектът за земята трябва да се отложи и доработи

Според някои текстове наемната цена на земята ще се определя по административен път, което е непазарно На 16 януари /идната сряда/ изтича крайният срок за обществено обсъждане на големия Законопроект за собствеността, поземлените отношения и опазването на земеделските земи, наричан накратко Закона за земята. Дали Националната асоциация на зърнопроизводителите /НАЗ/ е съгласна с текстовете на новия законов документ, който обединява […]

Read more ›
Народното събрание подхваща 2019 г. с аграрна тема

Народното събрание подхваща 2019 г. с аграрна тема

Първото за 2019 г. пленарно заседание ще е утре, 11 януари, а в дневния ред на работата на депутатите е записана една единствено точка: Първо гласуване на Законопроект за изменение и допълнение на Закона за животновъдството. Законопроектът бе внесен в парламента от Министерския съвет на 17 декември миналата година. Веднага след откриване на заседанието ще има изявления на парламентарните групи по […]

Read more ›
Пчелари могат да наемат без търг за 10 г. държавни и общински мери и ливади

Пчелари могат да наемат без търг за 10 г. държавни и общински мери и ливади

Полагат им се между 3 и 10 кв. метра на пчелно семейство Пчелари с повече от 10 пчелни семейства имат право да наемат без търг свободни маломерни имоти – пасища, мери и ливади от държавния или общински поземлен фонд. Правото за това е уредено в чл. 188 от Законопроекта на Закона за собствеността, поземлените отношения и опазването на земеделските земи, който бе […]

Read more ›
Държавата ще предоставя на младите фермери от 10 до 50 дка без търг

Държавата ще предоставя на младите фермери от 10 до 50 дка без търг

Земята ще може да се ползва по договори за 10 или 30 години според текстове в законопроекта за земята Младите фермери със стопанства до 200 декара ще могат да наемат дърготрайно държавна земеделска земя по пазарни цени. Те няма да наддават за нея в търгове, тя ще им се полага, ако бъдат одобрени, след като заявят намерението си да наемат […]

Read more ›