Post Tagged with: "Закон за ветеринарномедицинската дейност"

Обнародвана е законова поправка, която решава проблема с оборите без строителни книжа

Обнародвана е законова поправка, която решава проблема с оборите без строителни книжа

Ако оценителят на щети в животновъдно стопанство представи неприемлив за комисията към БАБХ доклад и не го промени, не му се изплаща възнаграждение, а БАБХ възлага оценката на друг оценител В днешния 71-ви брой на „Държавен вестник“ е обнародвана поправка в Закона за ветеринарномедицинската дейност, която решава проблема с оборите без строителни книжа. В чл. 137 се премахва изискването при регистрация […]

Read more ›
Проект: Всички животни ще се движат в сборни стада по маршрут, определен от кмета

Проект: Всички животни ще се движат в сборни стада по маршрут, определен от кмета

Законопроектът за ветеринарномедицинската дейност дава възможност оценителите на обезщетения да бъдат сменени, ако не преработят докладите си по указание на областния директор на БАБХ Проект за изменения и допълнения на Закона за ветеринарномедицинската дейност налага всички животни от животновъдни обекти, да бъдат включени в сборните стада, чиито маршрут в населените места се определя от кмета или кметския наместник. Мотивът за това […]

Read more ›
Проектът на Ветеринарния закон влезе в парламента със супер глоби

Проектът на Ветеринарния закон влезе в парламента със супер глоби

При нерегистрирани животни в личен двор собственикът се санкционира с 300 до 1000 лв. Стопаните ще получават обезщетения само за животни, умрели след дата на съмнение за заболяването Промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност са входирани в Народното събрание от правителството. В него са залегнали реда, по който ще се регистрират личните стопанства, завишените отговорности на кметовете, задължителните договори с ветеринарен […]

Read more ›