Post Tagged with: "закон"

Нов Закон за вината и спиртните напитки въвежда ограничения при засаждане на лозя

Нов Закон за вината и спиртните напитки въвежда ограничения при засаждане на лозя

Земеделският министър може допълнително да редуцира площите, ако пазарът го налага Всяка година в срок до 1 май изпълнителният директор на ИАЛВ със заповед определя срока за подаване на заявления за издаване на разрешения за нови лозови насаждения, който не може да бъде по-кратък от 30 дни. Това е записано в проекта на нов Закон за виното и спиртните напитки, […]

Read more ›
Промени в Закона за земеделските земи налага давност за училищни ниви до 2022 г.

Промени в Закона за земеделските земи налага давност за училищни ниви до 2022 г.

Проект за изменение и допълнение на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи ще удължи давността за придобиване на земеделски земи, възстановени на държавни и общински училища, до 31 декември 2022 година. Давността спира и за всички неприключили производства пред нотариус и за всички висящи искови съдебни производства по чл. 108 от Закона за собствеността.  Законопроектът е внесен от депутати и това […]

Read more ›
До 1000 лв. ще е глобата за извеждане на агресивно куче без повод и намордник

До 1000 лв. ще е глобата за извеждане на агресивно куче без повод и намордник

Промени в Закона за ветеринарномедицинската дейност въвеждат нови правила за стопаните на кучета. Законопроектът е публикуван на сайта на Народното събрание, а утре, 26 юни, ще се обсъжда и в земеделската комисия в парламента. С проекта се залагат две нови изисквания. Първото е въвеждането на забрана за свободно пускане и извеждане на кучета над 5 кг без повод. Втората допълнителна […]

Read more ›
Фиданките се продават от 5  до 15 лв.

Одобрени са промени в Закона за посевния и посадъчен материал

Въвежда се срок от минимум 10 работни дни за отстраняване на нередности по подадени заявления в Изпълнителната агенция по сортоизпитване, апробация и семеконтрол (ИАСАС). Това стана след като правителството одобри проект на Закон за изменение и допълнение на Закона за посевния и посадъчния материал. В досегашния действащ закон в някои от разпоредбите, засягащи подаване на заявление за извършване на регистрация […]

Read more ›
Как законът и наредбата опазват пчелите? Никак

Как законът и наредбата опазват пчелите? Никак

Подморът на пчели, когато рапицата цъфти, подсказва за неработеща нормативна уредба. И тя си е точно такава. Пчелите умират, а от Националната асоциация на зърнопроизводителите изразяват позиция, че членовете им нямат пръст в това. Много смело и на ангро казано, защото няма как говорителят на асоциацията да знае какво прави всеки един от членовете й, че да поема отговорност за […]

Read more ›