Post Tagged with: "закон"

Как законът и наредбата опазват пчелите? Никак

Как законът и наредбата опазват пчелите? Никак

Подморът на пчели, когато рапицата цъфти, подсказва за неработеща нормативна уредба. И тя си е точно такава. Пчелите умират, а от Националната асоциация на зърнопроизводителите изразяват позиция, че членовете им нямат пръст в това. Много смело и на ангро казано, защото няма как говорителят на асоциацията да знае какво прави всеки един от членовете й, че да поема отговорност за […]

Read more ›
Законът за маслодайната роза влезе в парламента

Законът за маслодайната роза влезе в парламента

Законопроектът за маслодайната роза вече е внесен в парламента, след като преди седмица бе одобрен от правителството. Новият закон нямаше да бъде създаден скоро, ако през месец май миналата година розопроизводителите не излязоха на бунт заради ниските изкупни цени на цвета. Така стана публично известно, че някои преработватели внасят нискокачествено розово масло от Афганистан и други държави, че голяма част […]

Read more ›
Новите насаждения с маслодайна роза ще са само от сертифициран материал

Новите насаждения с маслодайна роза ще са само от сертифициран материал

Правителството одобри проект на Закон за маслодайната роза. Целта е да се създаде единна национална регламентация за производство и преработка на маслодайна роза, която да гарантира качеството на българското розово масло. Необходимостта от създаването на закона идва от факта, че до този момент не съществува правна рамка, с която да се регулира производството и преработването на рози. Земеделските стопани ще […]

Read more ›
Обнародван е Законът за водите, измервателните уреди отпадат

Обнародван е Законът за водите, измервателните уреди отпадат

Водоползвателите, които имат разрешителни за водовземане за аквакултури, не са длъжни да измерват изземваните и използваните води. Те вече нямат задължението да монтират измервателни уреди при водовземане от повърхностен воден обект, ако водите се връщат в същия речен басейн или ако с акт на контролиращия орган е установена техническа невъзможност за монтиране, поддръжка или контрол на измервателно устройство. Това е основната […]

Read more ›
Обнародван е Законът за преброяване на земеделските стопанства

Обнародван е Законът за преброяване на земеделските стопанства

Днес, 15 март 2019 г. е обнародван Законът за преброяване на земеделските стопанства в 22 брой на Държавен вестник. Преброяването ще се извърши през следващата 2020 г. Резултатите от него ще осигурят актуални данни за подобряване на държавната политика в областта на земеделието и на допълнителна статистическа информация за разработването на политиката в областта на агроекологията, се посочва в целите на закона. С […]

Read more ›