Post Tagged with: "залесяване"

Засаждането на нови гори може да причини повече вреда, отколкото полза

Засаждането на нови гори може да причини повече вреда, отколкото полза

Заради финансови стимули и монокултурно залесяване, планетата губи биоразнообразието си. Засаждането на дървета в богати на въглерод почви, изчерпва елемента, твърдят учени в два доклада Мащабното засаждане на дървета може да причини вреди, откриха две нови проучвания. В едното проучване се посочва, че финансовите стимули за засаждане на дървета могат да намалят биоразнообразието, като това ще окаже малко влияние върху въглеродните […]

Read more ›
Инициатива на върха: Ще се залесят 30 млн. ха деградирали почви в Европа и Азия за подобряване на климата

Инициатива на върха: Ще се залесят 30 млн. ха деградирали почви в Европа и Азия за подобряване на климата

23 септември 2019 г., Ню Йорк, САЩ – Деградацията на почвите и екосистемите е един от най-застрашаващите проблеми, пред които е изправен света. Човешките социално-икономически дейности и биофизични фактори, като обезлесяване и ерозия на почвата, изострени от изменението на климата, са основните причини за деградацията. В опит да спрат този заплашителен процес, международните организации си партнират със страни в региона за […]

Read more ›
В Седмицата на гората предлагат за обсъждане нови нормативи за опазването ѝ

В Седмицата на гората предлагат за обсъждане нови нормативи за опазването ѝ

Горските предприятия ще залесят тази година 14 хил. дка с близо 7 милиона фиданки В Седмицата на гората, която традиционно започна от 1 април, земеделското министерство ще публикува за обществено обсъждане промени в Закона за горите, както и три изменения на действащи наредби. Това съобщи днес аграрният министър Десислава Танева, която взе участие в  залесително мероприятие в землището на с. Локорско, […]

Read more ›
Бенефициентите по мярката за залесяване връщат лихвите до 30 април

Бенефициентите по мярката за залесяване връщат лихвите до 30 април

Проекти на още две наредби предвиждат възстановяване на лихви и по мерките за туристически дейности и за подобряване на икономическата стойност на горите от ПРСР 2007-2013 Проект на наредба предвижда всички бенефициенти, които са получили авансови плащания по мярка „Първоначално залесяване на неземеделски земи” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007 – 2013 г., да възстановят банковите […]

Read more ›
Студенти засадиха 2000 фиданки в Люлин планина

Студенти засадиха 2000 фиданки в Люлин планина

Зам.-министър д-р инж. Валентина Маринова и студенти от Лесотехническия университет,  с 2 000 фиданки района на село Златуша, което се намира между Люлин планина и Софийското поле и попада в територията на Държавно горско стопанство (ДГС) – София. Събитието се проведе в рамките на „Седмицата на гората – 2014“. „Вие сте хората, които ще се грижите за българската гора, и за […]

Read more ›