Post Tagged with: "заповеди"

Под условие ще бъдат подписани договори за още 251 проекта с 55-53 т. по мярка 4.1

Под условие ще бъдат подписани договори за още 251 проекта с 55-53 т. по мярка 4.1

По втория прием на мярката за 2259 заявления са подготвени заповеди за отказ, за 518 – за одобрение С цел осигуряване на допълнителна публичност по отношение на прилагането на подмярка  4.1 „Инвестиции в земеделски стопанства”, Държавен фонд „Земеделие”-РА предоставя информация за текущия статус на проектите, подадени при втория прием през 2016 година. Приключила е обработката на 2889 заявления за подпомагане […]

Read more ›
Ясни са допустимите за подпомагане площи за 2015 г. и постоянно затревените за 2016-а

Ясни са допустимите за подпомагане площи за 2015 г. и постоянно затревените за 2016-а

Със заповеди на аграрния министър са одобрени окончателният специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания`2015 и окончателният специализиран слой „Постоянно затревени площи” за 2016 г. Заповедите са в изпълнение на Наредба № 105 от 2006 г. за условията и реда за създаване, поддържане, достъп и ползване на интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК). Данните от двата специализирани слоя […]

Read more ›
Премиерът одобри още 15 зам.-министри

Премиерът одобри още 15 зам.-министри

Шест от тях са преназначени на постовете, заемани при предишния кабинет Премиерът Бойко Борисов издаде заповеди за назначаването на още 15 заместник-министри, които са били предложени от ресорните министри. Доц. д-р Орхан Исмаилов, член на Комисията за разкриване на документите и за обявяване на принадлежност на българските граждани към ДС и разузнавателните служби на БНА, става заместник-министър на отбраната. Поста […]

Read more ›