Post Tagged with: "заповед"

Министерска заповед: От 3 септември се заявява помощта за акциза на газьола

Министерска заповед: От 3 септември се заявява помощта за акциза на газьола

Със заповед от днес, 26 юли, земеделският министър Румен Порожанов определи срока за подаване на заявления за отстъпка от стойността на акциза върху газьола, използван в първичното селскостопанско производство. Земеделците ще могат да кандидататстват в периода 3 – 21 септември 2018 г. като попълнат заявление по образец.  Бенефициенти могат да са вписаните в регистъра по чл. 7 от ЗПЗП; стопаните, […]

Read more ›
Производителите на плодове от 6 области ще получат обезщетения

Производителите на плодове от 6 области ще получат обезщетения

Министерска заповед от 13 юли, публикувана на сайта на Министерството на земеделието, храните и горите вчера, определя като неблагоприятно климатично условие измръзването през зимата и пролетта на 2018 г. на праскови и нектарини, кайсии, сливи, бадеми и череши в шест области. Това са Варна, Добрич, Ловеч, Силистра, Сливен и Шумен. Производителите на плодове с напълно пропаднали площи от посочените области и земеделски […]

Read more ›
Ставката по СЕПП е с 1,95 лв. по-висока

Ставката по СЕПП е с 1,95 лв. по-висока

Земеделският министър Румен Порожанов определи със заповед окончателната ставка по схемата за единно плащане на площ (СЕПП) за Кампания 2017 г. Тя е в размер на 196,58 лв. на хектар. На 21 декември 2017 г. земеделците получиха основното плащане, което бе по индикативна ставка от 194,63 лева/ха. От ДФ „Земеделие“  все още не са обявили, че са извършили доплащането, което е […]

Read more ›
Аграрният министър одобри слоя „Постоянно затревени площи“,

Аграрният министър одобри слоя „Постоянно затревени площи“,

Данните са публикувани в сайта на МЗХГ и могат да се оспорят до 16 март Със заповед от 1 март земеделският министър одобри слоя „Постоянно затревени площи“ за 2018 г.  Заповедта подлежи на оспорване по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред Върховния административен съд в 14 – дневен срок, до 16.03.2018 г. включително. Одобреният слой ПЗП е изготвен след разглеждане и […]

Read more ›
Още 4,5 млн. евро по мярка 7.2 ще бъдат предоставени за социална инфраструктура

Още 4,5 млн. евро по мярка 7.2 ще бъдат предоставени за социална инфраструктура

Със свой проект на заповед, публикуван  днес, земеделският министър Румен Порожанов увеличава бюджета по първия прием на подмярка 7.2 „Инвестиции в създаването, подобряването или разширяването на всички видове малка по мащаби инфраструктура“ с още 4 499 437,57 евро. Добавената сума е за проекти по т. 2.4 от Заповед № РД 09-552 от 02.08.2016 г. на министъра на земеделието и храните. […]

Read more ›