Post Tagged with: "заповед"

Драстично намаляват субсидии по мярка 10 „Агроекология и климат“ за фермери в нарушения

Драстично намаляват субсидии по мярка 10 „Агроекология и климат“ за фермери в нарушения

С проект на заповед на министъра на земеделието ще бъдат намалени плащания по мярка 10 „Агроекология и климат“ за стопани, които не са спазили минималните базови изисквания, за да бъдат бенефициенти. Намаление ще има за стопани в нарушения, които са бенефициенти по направленията: „Контрол на почвената ерозия“ – дейност „Затревяване на междуредията на лозята и трайните насаждения“; „Опазване на застрашени от […]

Read more ›
МЗ забрани влизането на граждани от трети страни до 31 януари

МЗ забрани влизането на граждани от трети страни до 31 януари

Допуска се влизането на български граждани, медицински специалисти, транспортни служители, сезонни работници и други. За пристигащите от определени държави няма да се изисква отрицателен за Ковид-19 текст Министерството на здравеопазването забрани от днес влизане на територията на Република България на граждани на страни извън ЕС, Шенгенското споразумение и списък, посочен в министерска заповед през всички гранични пунктове, с въздушен, морски, […]

Read more ›
Над 17 млн. лв. останали след приема по неземеделската мярка 6.4.1. могат да се насочат към 74 микропредприятия

Над 17 млн. лв. останали след приема по неземеделската мярка 6.4.1. могат да се насочат към 74 микропредприятия

Парите са останали неусвоени от бюджета за земеделските стопани, кандидатствали по подмярката 17 269 473,25 лв., които са останали неразпределени по мярка 16.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“, могат да бъдат насочени за финансиране на проекти, останали без подкрепа. Това е предложено в проект на заповед на зам.-министър Лозана Василева, чиито срок за обществено обсъждане изтича на 3 декември […]

Read more ›
Пълен текст на заповедта за затварянето на здравния министър

Пълен текст на заповедта за затварянето на здравния министър

Пазарите, тържищата и базарите останат отворени при спазване на дистанция Н А Р Е Ж Д А М: I. Въвеждам следните временни противоепидемични мерки на територията на Република България считано от 23.30 часа на 27.11.2020 г. до 21.12.2020 г.: 1. Преустановяват се присъствените учебни занятия (в т.ч. учебни практики, стажове, изнесени учебни часове, изпити, дуална система на обучение и др.) […]

Read more ›
МЗХГ обяви пострадалите области, за които при 100% загуби ще се платят компенсации

МЗХГ обяви пострадалите области, за които при 100% загуби ще се платят компенсации

Със заповед, публикувана на страницата на МЗХГ днес, земеделският министър оповести областите с пострадалите от различни неблагоприятни климатични събития през 2020 г. земеделски реколти, за които ще бъдат изплатени компенсации. В точка 5 на заповедта се посочва, че ще бъдат компенсирани производителите с напълно пропаднали площи. Заповед № РД 09-792, София, 06.10.2020 г. 1. Обявявам настъпило неблагоприятно климатично събитие – измръзване/осланяване/слана […]

Read more ›