Post Tagged with: "застъпени площи"

Ново: При застъпени площи фермерите няма да получават уведомителни писма

Ново: При застъпени площи фермерите няма да получават уведомителни писма

Земеделците вече няма да получават лични уведомителни писма, ако Разплащателната агенция установи, че има застъпвания на площи. Начинът по който ще се процедира, става друг в предложените промени за изменение и допълнение на Наредба 3/2015 г. за прилагане на схемите за директни плащания. В проекта е записано, че Разплащателната агенция публикува данните за констатираните застъпвания в Системата за електронни услуги и […]

Read more ›
Проверки за застъпените площи – само по интернет

Проверки за застъпените площи – само по интернет

На електронната страница на ДФ „Земеделие“ са публикувани 9 456 броя уведомителни писма за площи, декларирани от повече от един кандидат за Кампания 2018. Всички земеделски стопани, при които са констатирани двойно декларирани площи, могат сами да изтеглят уведомителните писма, съдържащи данни за парцелите и кадастралните имоти, в които са констатирани застъпвания. Данните могат да се свалят от Системата за […]

Read more ›
Земеделците могат да проверят имат ли застъпени площи и да реагират

Земеделците могат да проверят имат ли застъпени площи и да реагират

За четвърта поредна кампания се запазва тенденцията, общият размер на застъпената площ и броят на земеделските стопани, които са ги очертали, да намаляват значително. Това сочат данните от приключилите кръстосаните проверки в ДФ „Земеделие“ за Кампания 2018. За настоящата кампания са установени застъпвания в заявленията на 9 456 кандидати с обща площ 5 457 ха. За сравнение – за Кампания […]

Read more ›
Над 10 хил. фермери трябва да докажат право на ползване при застъпени площи най-късно до 1 декември

Над 10 хил. фермери трябва да докажат право на ползване при застъпени площи най-късно до 1 декември

Към 60 хил. дка са заявени за директни плащания от двама ползватели Приключиха кръстосаните проверки за Кампания 2017 и започна процедурата по изпращане на уведомителните писма за установените застъпвания. Съгласно чл. 17, ал. 3 от Наредба 5 за условията и реда за подаване на заявления по схемите и мерки за директни плащания, в срок до 20 работни дни от получаването […]

Read more ›
ДФЗ публикува къде и колко са застъпените площи. Над 10 хил. земеделци засегнати

ДФЗ публикува къде и колко са застъпените площи. Над 10 хил. земеделци засегнати

Стопаните могат да докажат правото на стопанисване на дублираните терени до 20 дни след получаване на уведомителните писма, но не по-късно от 1 декември Земеделските стопани вече могат да проверят дали в декларираните от тях площи за подпомагане за Кампания 2016 има застъпвания, къде са те и какъв е размерът на двойно декларираните площи. Информацията е публикувана на сайта на ДФ „Земеделие”, […]

Read more ›