Post Tagged with: "защитени зони"

Повече пари за мярка 12 „Натура 2000″ и широколентов интернет в селските райони утвърди правителството

Повече пари за мярка 12 „Натура 2000″ и широколентов интернет в селските райони утвърди правителството

Увеличават се защитените зони за диви птици. Компенсаторните субсидии по мярка 12 ще се плащат от 1 март Широколентов интернет ще може да бъде изграден в селските райони в максималния му обхват, след като на днешното правителствено заседание бяха осигурени 42 млн. евро за целта. Сумата е част от общо 70 млн. евро, които се прехвърлят между различни мерки по Програмата […]

Read more ›
Представят проект за опазване от растителна инвазия на оригиналните видове в 3 защитени зони

Представят проект за опазване от растителна инвазия на оригиналните видове в 3 защитени зони

Днес, 19 април, в хотел в с. Труд, ще бъде представен проект „Модел за съвместно управление и контрол на инвазивни чужди видове растения за подобряване природозащитното състояние на приоритетни горски и тревно местообитания в Централна България”. Ще бъде представен и новият сайт www.invasiveplants.eu „Всички заинтересовани могат да участват и в оценка на разпространение и въздействие на инвазивни чужди видове растения, […]

Read more ›