Post Tagged with: "заявления"

Браншовите организации заявяват участие в Тематичната група до 19 ноември

Браншовите организации заявяват участие в Тематичната група до 19 ноември

До 19 ноември неправителствени браншови организации ще могат да подават документи за участие в Тематичната работна група по изготвянето на Стратегическия план за развитие на земеделието и селските райони 2021-2027 г. Обявената от Министерство на земеделието, храните и горите процедура е за избор на юридически лица с нестопанска цел в частна полза и кооперативни съюзи. Поканата е публикувана на Единния […]

Read more ›
Между 2-ри и 18-ти ноември се заявяват пропаднали площи през 2020 г.

Между 2-ри и 18-ти ноември се заявяват пропаднали площи през 2020 г.

Незастрахованата реколта се изплаща 50% от обезщетението, зърнено-житните и бобови – 20 на сто От 2 ноември 2020 г. започва прием на заявления по Схемата за държавна помощ за компенсиране на загубите на земеделски стопани в резултат на природни бедствия или неблагоприятни климатични условия, настъпили през 2020 г. Документи се подават в областните дирекции на ДФ „Земеделие“ до 18 ноември […]

Read more ›
От днес се отваря за две седмици пчеларската програма

От днес се отваря за две седмици пчеларската програма

От днес, 26 октомври до 6 ноември (две работни седмици) се отваря Националната програма по пчеларство (НПП) за 2021 г. с общ бюджет 6 400 202 лева. Заявления ще се приемат в областните дирекции на ДФ „Земеделие” по постоянен адрес на физическото лице и по адресна регистрация на юридическо лице. Пчеларите могат да изтеглят образец на заявлението за подпомагане от […]

Read more ›
Национална Био Асоциация: Приемат се заявления за зимните пръскания, а овощарите не знаят. Защо?

Национална Био Асоциация: Приемат се заявления за зимните пръскания, а овощарите не знаят. Защо?

Националната Био Асоциация (НБА) поиска от земеделското министерство и ДФ „Земеделие“ най-после да оповестат на страниците си, че тече прием на заявления по държавната помощ „Помощ за компенсиране на разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Национална програма за контрол на вредителите по трайните нааждения през зимния период“, прилагана през 2020г. Приемът на заявления за зимните пръскания […]

Read more ›
До 7 октомври се удължава заявяването на авансови плащания по Лозаро-винарската програма

До 7 октомври се удължава заявяването на авансови плащания по Лозаро-винарската програма

Предвижда се удължаване на срока за подаване на заявления за авансово плащане през 2020 г. по мярка „Инвестиции в предприятия“. Това предвижда Проект за изменение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г, публикуван за обществено обсъждане на […]

Read more ›