Post Tagged with: "заявления"

Национална Био Асоциация: Приемат се заявления за зимните пръскания, а овощарите не знаят. Защо?

Национална Био Асоциация: Приемат се заявления за зимните пръскания, а овощарите не знаят. Защо?

Националната Био Асоциация (НБА) поиска от земеделското министерство и ДФ „Земеделие“ най-после да оповестат на страниците си, че тече прием на заявления по държавната помощ „Помощ за компенсиране на разходите на земеделски стопани, свързани с изпълнение на мерки по Национална програма за контрол на вредителите по трайните нааждения през зимния период“, прилагана през 2020г. Приемът на заявления за зимните пръскания […]

Read more ›
До 7 октомври се удължава заявяването на авансови плащания по Лозаро-винарската програма

До 7 октомври се удължава заявяването на авансови плащания по Лозаро-винарската програма

Предвижда се удължаване на срока за подаване на заявления за авансово плащане през 2020 г. по мярка „Инвестиции в предприятия“. Това предвижда Проект за изменение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г, публикуван за обществено обсъждане на […]

Read more ›
1658 са заявленията по Програмата за пчеларство

1658 са заявленията по Програмата за пчеларство

Общо 1 658 заявления за плащане за близо 6 млн. лв. са подадени по Национална програма по пчеларство за 2020 година (НПП). След приключване на административните проверки и проверки на място, допустимите заявления за плащане ще бъдат платени до 15 октомври 2020 г. Припомняме, че за прием 2020 г. крайният срок за извършаване на инвестициите и подаване на заявление за […]

Read more ›
Над 1000 вече заявиха помощ по извънредната мярка „COVID-19″

Над 1000 вече заявиха помощ по извънредната мярка „COVID-19″

Фермерите от област Пловдив най-примерни и нетърпеливи В първия ден от приема по мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани и малки и средни предприятия, които са особено засегнати от кризата, предизвикана от COVID-19“ от Програмата за развитие на селските райони за периода (ПРСР) 2014 – 2020 г бяха подадени над 1000 заявления. Във всяка от областите Бургас, Хасково […]

Read more ›
От 19 август до 21 септември стопаните заявяват подпомагане по мярката „COVID-19″

От 19 август до 21 септември стопаните заявяват подпомагане по мярката „COVID-19″

Бюджетът по COVID 1 е 93,5 млн. лева, по COVID 2 е с бюджет 5,5 млн. лева ДФ „Земеделие“ отваря от 19 август до 21 септември 2020 г. прием на заявления за подпомагане по подмярка 21.1 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани „COVID 1″ и подмярка 21.2 „Извънредно временно подпомагане за земеделските стопани „COVID 2″ от мярка 21 „Извънредно временно подпомагане за земеделските […]

Read more ›