Post Tagged with: "зеленчуци"

Вносните зеленчуци са 6,8 пъти повече от тези, които изнасяме. Плодовете – 7,1

Вносните зеленчуци са 6,8 пъти повече от тези, които изнасяме. Плодовете – 7,1

През 2017 г. у нас са внесени 3,3 хил. тона повече картофи и 5,8 хил. тона повече домати и в същото време износът на същите зеленчуци е нараснал По предварителни данни на НСИ, през периода януари – ноември 2017 г. вносът на пресни зеленчуци нараства с 0,8% на годишна база, до 213,3 хил. тона, докато този на пресни плодове намалява […]

Read more ›
Продукцията от зеленчуци през 2017 г. по-малка по обем, по-висока по цени

Продукцията от зеленчуци през 2017 г. по-малка по обем, по-висока по цени

Албания засилва пазарното си присъствие заради инвестиции в сектора от Италия и Израел Брутната продукция от зеленчуци през 2017 г. по първоначална оценка се очаква да намалее в сравнение с 2016 г., съобщава в последния си бюлетин Центърът за икономически изследвания в селското стопанство (САРА). През 2016 г. настъпи сериозна редукция между първоначалната и окончателната оценка на зеленчукопроизводството и от […]

Read more ›
Мандарините се надцениха, картофите и доматите с най-голям спад за година

Мандарините се надцениха, картофите и доматите с най-голям спад за година

Мандарините са най-поскъпващата стока на плодово-зеленчуковите тържища, се вижда от данните на Държавната комисия по стокови борси и тържища (ДКСБТ). Според сравнителната ценова таблица цената им се увеличава на едро с 14% до 1,70 лв., но в магазините тя е твърдо над 2 лева. В някои търговски обекти мандарините са към два пъти по-скъпи от портокалите. Леко повишение от 3% […]

Read more ›
Производителите на плодове и зеленчуци доказват електронно и на хартия минимални добиви през януари 2018 г.

Производителите на плодове и зеленчуци доказват електронно и на хартия минимални добиви през януари 2018 г.

Кандидати за обвързана подкрепа, които не са предоставили в определените срокове декларация и опис по утвърдения образец, няма да се подпомагат От първия работен ден на 2018 г. до края на януари земеделските стопани, кандидатствали по схемите за обвързано подпомагане за плодове, зеленчуци и за зеленчуци – оранжерийно производство, трябва да докажат минимални добиви и реализация на произведената продукция. (Какви […]

Read more ›
Сектор Плодове и зеленчуци се търкаля надолу, е изводът от националната стратегия

Сектор Плодове и зеленчуци се търкаля надолу, е изводът от националната стратегия

В страната има едва 8 организации и 21 групи на производители на плодове и зеленчуци Сектор Плодове и зеленчуци се търкаля надолу. Това е един от основните изводи, който може да бъде направен при прочит на Националната стратегия за развитието на сектора. Тази седмица от земеделското министерство съобщиха, че е одобрена от Европейската комисия. Същият извод е направен и от […]

Read more ›