Post Tagged with: "зеленчуци"

Ставката за обвързана подкрепа на картофи, лук и чесън скача най-високо – 60%

Ставката за обвързана подкрепа на картофи, лук и чесън скача най-високо – 60%

Обявените ставки на обвързана подкрепа при зеленчуци и плодове изненада приятно производителите. Сумите, които ще получат на 1 март, надхвърлиха надеждите им. Като цяло за стопаните на зеленчуци  има по-висок ръст на подпомагането (в сравнение с миналата година), отколкото е обявеният за производителите на плодове. Сред зеленчуците пък максималното увеличение е за групата картофи, лук и чесън. Миналата година ставката […]

Read more ›
Ето ставките за обвързана подкрепа при зеленчуци, сливи и десертно грозде

Ето ставките за обвързана подкрепа при зеленчуци, сливи и десертно грозде

Плащане – на 1 март Определени са ставките по схемите за обвързана подкрепа за плодове и зеленчуци за Кампания 2020, със заповеди на министъра на земеделието, храните и горите Десислава Танева.  Размерът на ставките при някои от схемите е увеличен с близо 55 %,  спрямо 2019 г. Ръстът е вследствие на допълнителното финансиране по схемите за обвързана подкрепа от направения […]

Read more ›
През 2020 г. краставиците са били с 11% по-скъпи, пиперът с 8 на сто

През 2020 г. краставиците са били с 11% по-скъпи, пиперът с 8 на сто

Производството на зеленчуци намаля със 17% през 2020 г., най-силно се видя това при доматите, чиято средногодишна цена намаля с 1 на сто Неблагоприятна за производството на зеленчуци се оказва 2020 г. по данни на НСИ. Брутната продукция е намаляла с 10%, което се дължи основно на свиване на физическото производство. На годишна база се очертава спад на производството с […]

Read more ›
2% от градините с плодове и зеленчуци и 10% от нивите трябва да са с ивици от определени растения

2% от градините с плодове и зеленчуци и 10% от нивите трябва да са с ивици от определени растения

В бъдещата интервенция „Агроекология и климат“ направление 8 (от общо 9) поставя условието за създаване на мултифункционални вегетативни (буферни) ивици (МВИ) от специфична растителност в обработваемите земи и около градините с трайни насаждения и със зеленчуци. Интервенцията бе обсъдена на деветото заседание на тематичната работна група за разработване на Стратегическия план. Мултифункционалните ивици трябва да останат в продължение на 5 […]

Read more ›
ДФЗ като банка: Кредити за производители на зеленчуци, плодове, рози и винени лозя

ДФЗ като банка: Кредити за производители на зеленчуци, плодове, рози и винени лозя

Кандидатства се за семена, разсади и торове от 21 януари до 9 април за заеми до 300 000 лв. с 1,5% лихва. Погасяването е до края на ноември 2021 г. От 21 януари 2021 г. стопаните могат да подават заявления за целеви кредит за закупуване на семена, разсад и торове за производство на зеленчуци (полско и оранжерийно производство) и закупуване […]

Read more ›