Post Tagged with: "земеделие"

БАСЗЗ открои във форум критичните промени, които все не се случват в земеделието

БАСЗЗ открои във форум критичните промени, които все не се случват в земеделието

Ново законодателство в поземлените отношения, модернизиране на напоителните системи, връзка между науката и практиката са част от проблемите, които не са решени „Разпокъсаността на земята, малките по размери обработваеми парцели и липсата на напояване затрудняват развитието на модерно и рентабилно земеделие. Критично е състоянието на хидромелиоративната структура за напояване, отводняване и превенция.“ Това заяви на по време на дискусия на […]

Read more ›
Парламентарната земеделска комисия кани днес министър Сандов и зам.-министър Неков

Парламентарната земеделска комисия кани днес министър Сандов и зам.-министър Неков

С министъра на околната среда и водите Борислав Сандов започва днес, 25 май, от 16:30 часа заседанието на Комисията по земеделието, храните и горите. Министър Сандов е поканен да разясни прилагането на мярка 10 „Агроекология и климат“ и по-специално на направление „Традиционни практики за сезонна паша на животните (Пасторализъм)“ в текущия и бъдещия програмен период. Горите ще са съществена тема […]

Read more ›
В петък – виртуална приемна на МЗм с трима директори

В петък – виртуална приемна на МЗм с трима директори

За да получат отговори онлайн, земеделците трябва да изпратят въпросите си до 12:00 часа на 28 април На 29 април (петък) 2022 г. от 09:30 ч. Министерство на земеделието стартира поредната виртуална приемна. В четвърто издание на инициативата, ще се включат дирекциите „Пазарни мерки и организации на производители“, „Държавни помощи и регулации“ и „Поземлени отношения и комасация“. С виртуалната приемна Министерство на […]

Read more ›
Онлайн семинар за спазване на трудовото законодателство в земеделието

Онлайн семинар за спазване на трудовото законодателство в земеделието

Онлайн семинар на тема „Спазване на трудовото законодателство, в т.ч. осигуряване на здраве и безопасност при работа за работещите в земеделието“, организират Националната служба за съвети в земеделието и „Главна инспекция по труда“ (ГИТ). На форума експертите ще запознаят участниците със задълженията им по отношение законосъобразното възникване и изпълнение на трудовите правоотношения. Ще бъдат представени особеностите на краткосрочните трудови договори при сезонна […]

Read more ›
Пазарите и нова подкрепа за фермери в размер до 5% от бюджета на ПРСР ще са теми в Люксембург

Пазарите и нова подкрепа за фермери в размер до 5% от бюджета на ПРСР ще са теми в Люксембург

Съветът на земеделските министри в ЕС ще обсъдят мерки за контрол и мониторинг на цените и доставките на торове Кабинетът одобри позицията на Република България за предстоящото заседание на Съвета на Европейския съюз по земеделие и рибарство, което ще се проведе на 7 април 2022 г., в Люксембург. Европейската комисия и държавите членки ще обменят мнения относно състоянието на селскостопанските пазари, […]

Read more ›