Post Tagged with: "земеделски земи"

По-лесно ще се отдават на търг земи и трайни насаждения от държавния поземлен фонд

По-лесно ще се отдават на търг земи и трайни насаждения от държавния поземлен фонд

Министерският съвет прие промени в Правилника за прилагане на Закона за опазване на земеделските земи и в Наредбата за категоризиране на земеделските земи при промяна на тяхното предназначение. С промяната се намалява административната тежест за физическите и юридическите лица, които провеждат процедурата за промяна на предназначението на земеделска земя за неземеделски нужди. Отпада и изискването при подаване на искане за […]

Read more ›
Притежателят на 10% от нивите, може да поиска уедряване с общински и държавни земи

Притежателят на 10% от нивите, може да поиска уедряване с общински и държавни земи

Комасирането е залегнало в Законопроекта за поземлените отношения Собственик на земеделски земи, който притежава над 10 на сто от обработваемите земеделски земи в едно землище, може да предложи план за уедряване. Планът включва земеделски земи от държавния поземлен фонд, от общинския поземлен фонд и земи – собственост на физически и юридически лица. Това е записано в чл. 20, ал.1 на […]

Read more ›
До 10 август МЗХГ чака предложения за изготвяне на единен поземлен закон

До 10 август МЗХГ чака предложения за изготвяне на единен поземлен закон

Той ще замени остарелите, десетки пъти поправяни и разхвърляни и в други закони ЗСПЗЗ и ЗОЗЗ Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) открива до 10 август обществена консултация за написването на единен законодателен акт, свързан със земеделските земи и поземлените отношения. Целта е да бъде създадена цялостна уредба на поземлените отношения, която да преодолее недостатъците на досегашните закони и нормативи, […]

Read more ›
МЗХГ иска нормативни промени за държавните земи в регулация и за ограниченията за чужденци

МЗХГ иска нормативни промени за държавните земи в регулация и за ограниченията за чужденци

В обширен анализ министерството предупреждава за санкции от над 1,6 млн. лв. и по 660 евро на ден, заради ограничените възможности на чужденци от ЕС да придобиват земеделски земи. ЕК ни предлага модели на приемливи рестрикции В „Анализ на нормативната регулация на обществените отношения в земеползването относно собствеността, ползването, опазването и управлението на земеделските земи в България“, работна група от […]

Read more ›
Местната власт иска арендатори, които не си плащат наема за земята, да не получават субсидии

Местната власт иска арендатори, които не си плащат наема за земята, да не получават субсидии

Арендатори, които са взели под наем с договор земеделска земя, но не си плащат дължимата рента, да нямат право да очертават земи и да получават субсидии. Това предложи днес кметът на община Дългопол, област Варна, Георги Георгиев пред националното радио. Според кмета в Закона за собствеността и ползването на земеделските земи, чиито промени се обсъждат в парламента, трябва да се […]

Read more ›