Post Tagged with: "земеделски стопанства"

Мащабно преброяване на земеделските стопанства през 2020 г. ще обхване дори стопаните с 1 крава

Мащабно преброяване на земеделските стопанства през 2020 г. ще обхване дори стопаните с 1 крава

През септември-октомври догодина ще има генерална репетиция От 1 септември до 18 декември 2020 г. ще бъде извършено мащабно преброяване на земеделските стопанства. То ще обхване дори и най-дребните земеделци, които не влизат в регистрите  – тези, които имат по една крава, един декар с плодове, зеленчуци и картофи, или 100 кв. м. оранжерия (виж по-долу). Министерството на земеделието е […]

Read more ›
Аграрната статистика в ЕС ще е базирана на доказателства

Аграрната статистика в ЕС ще е базирана на доказателства

Предстои новият регламент да бъде гласуван на първо четене в Европарламента Посланиците на ЕС потвърдиха споразумението, постигнато на 11 април 2018 г. между Българското председателство на Съвета и представителите на Европейския парламент и Европейската комисия (Евростат) относно модернизирането на европейската рамка за събиране на интегрирана статистика на земеделските стопанства. Новият регламент за интегрирана статистика на земеделските стопанства ще представи рамката […]

Read more ›
Наши аграрни учени ще създадат модели за конкурентноспособни земеделски стопанства

Наши аграрни учени ще създадат модели за конкурентноспособни земеделски стопанства

Учени от Института по аграрна икономика, Аграрния университет в Пловдив и Нов български университет започват работа по амбициозния проект „Иновационни модели за повишаване на конкурентоспособността на земеделските стопанства в България“.  Днес проектът бе представен от директора на ИАИ проф. Димитър Николов, ръководителя на разработката проф. д-р Нина Котева, декана на факултета по икономика в АУ доц. Димо Атанасов и от […]

Read more ›
40 хил. стопанства ще участват в статистическо изследване на МЗХ

40 хил. стопанства ще участват в статистическо изследване на МЗХ

Избраните чрез случаен подбор, ще бъдат посетени до 15 декември. Данните, които ще предоставят, ще бъдат опазени в тайна Министерството на земеделието и храните стартира провеждането на статистическо изследване на структурата на земеделските стопанства. Анкетирането на стопанствата ще се осъществи от 1-ви септември 2016 г. до 15-ти декември 2016 година. Организацията на дейностите се извършва от органа на статистиката в МЗХ – […]

Read more ›
Инвестираш ли сам, помощта по ПРСР е 50%, ако си в група е 90%

Инвестираш ли сам, помощта по ПРСР е 50%, ако си в група е 90%

Минималният разход за проект е 15 000 евро, максималната сума по под мярката е 5 000 000 евро за колективни инвестиции на организация с над 10 членове Проект на Наредба за прилагане на подмярка „Инвестиции в земеделски стопанства” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. показва, че ако земеделският производител кандидатства самостоятелно, може да […]

Read more ›