Post Tagged with: "земеделски стопанства"

Аграрната статистика в ЕС ще е базирана на доказателства

Аграрната статистика в ЕС ще е базирана на доказателства

Предстои новият регламент да бъде гласуван на първо четене в Европарламента Посланиците на ЕС потвърдиха споразумението, постигнато на 11 април 2018 г. между Българското председателство на Съвета и представителите на Европейския парламент и Европейската комисия (Евростат) относно модернизирането на европейската рамка за събиране на интегрирана статистика на земеделските стопанства. Новият регламент за интегрирана статистика на земеделските стопанства ще представи рамката […]

Read more ›
Наши аграрни учени ще създадат модели за конкурентноспособни земеделски стопанства

Наши аграрни учени ще създадат модели за конкурентноспособни земеделски стопанства

Учени от Института по аграрна икономика, Аграрния университет в Пловдив и Нов български университет започват работа по амбициозния проект „Иновационни модели за повишаване на конкурентоспособността на земеделските стопанства в България“.  Днес проектът бе представен от директора на ИАИ проф. Димитър Николов, ръководителя на разработката проф. д-р Нина Котева, декана на факултета по икономика в АУ доц. Димо Атанасов и от […]

Read more ›
40 хил. стопанства ще участват в статистическо изследване на МЗХ

40 хил. стопанства ще участват в статистическо изследване на МЗХ

Избраните чрез случаен подбор, ще бъдат посетени до 15 декември. Данните, които ще предоставят, ще бъдат опазени в тайна Министерството на земеделието и храните стартира провеждането на статистическо изследване на структурата на земеделските стопанства. Анкетирането на стопанствата ще се осъществи от 1-ви септември 2016 г. до 15-ти декември 2016 година. Организацията на дейностите се извършва от органа на статистиката в МЗХ – […]

Read more ›
Инвестираш ли сам, помощта по ПРСР е 50%, ако си в група е 90%

Инвестираш ли сам, помощта по ПРСР е 50%, ако си в група е 90%

Минималният разход за проект е 15 000 евро, максималната сума по под мярката е 5 000 000 евро за колективни инвестиции на организация с над 10 членове Проект на Наредба за прилагане на подмярка „Инвестиции в земеделски стопанства” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. показва, че ако земеделският производител кандидатства самостоятелно, може да […]

Read more ›
Броят на стопанствата намалява с 31%, но средната площ расте с над 60%

Броят на стопанствата намалява с 31%, но средната площ расте с над 60%

Земеделските стопанства през стопанската 2012/2013 г. са 254 406, а използваната от тях земеделска площ (ИЗП) е 4,65 млн. хектара. Това показват данните от изследването, проведено от Министерството на земеделието и храните през 2013 г. По време на изследването са отчетени 254 142 действащи земеделски стопанства и 264 специални единици с обща земя, разпределена по общини и ползвана колективно. Данните показват още, […]

Read more ›