Post Tagged with: "землища"

Ето кои райони са предложени за финансиране по новата подмярка 13.3

Ето кои райони са предложени за финансиране по новата подмярка 13.3

В проектозаповед на земеделския министър са определени 60 землища в 12 области 60 района в 12 области (от общо 28 в страната) са предложени за финансиране по новата подмярка 13.3, която предстои да се нотифицира. Районите фигурират в проекта на заповед на земеделския министър (вижте ги по-долу). От институт „Никола Пушкаров“ и от Научния институт по метеорология и хидрология (НИМХ). […]

Read more ›
Намалява се броя на землищата в необлагодетелствани райони (НР 2)

Намалява се броя на землищата в необлагодетелствани райони (НР 2)

Тази година досегашните бенефициенти ще получат подпомагане от 30 евро/ха, от догодина то ще е25 евро Създава се НР 3 със 73 землища, голяма част от които са отпаднали от НР 2 Комитетът по наблюдение на ПРСР 2014-2020 г. днес одобри промени в обхвата на землищата, които участват в необлагодетелстваните райони. Това е 7-то изменение на ПРСР. Досега подпомагане по […]

Read more ›
164 землища в област Пловдив преминаха към Службата по кадастър

164 землища в област Пловдив преминаха към Службата по кадастър

При 212 населени места в област Пловдив, 164 землища вече са в базата данни на Службата по геодезия, картография и кадастър, съобщава Областната земеделска дирекция. Кои – виж тук. Земеделските производители и собственици на земя които се нуждаят от скица (схема) на недвижимия имот могат да потърсят документа в кадастралната служба на Площад Съединение №3 в областния град. Кадастралните карти […]

Read more ›
За две години всички землища ще са с дигитален кадастър

За две години всички землища ще са с дигитален кадастър

В продължение на две години екип от 650 служители на общинските земеделски служби и Агенцията по геодезия, картография и кадастър“ ще създадат кадастрални карти на всичките 4 760 землища. Информацията от картите на възстановената собственост ще бъде прехвърлена в националната кадастрална карта. Към момента за едва 22% от селищата има създаден кадастър. Това съобщиха днес министърът на земеделието и храните […]

Read more ›
МЗХ започва ускорена процедура за създаване на кадастър на земеделските имоти в 4126 землища

МЗХ започва ускорена процедура за създаване на кадастър на земеделските имоти в 4126 землища

Министерството ще извърши анализ на картите на възстановената собственост и според точността им ще разпредели землищата в три групи Министерството на земеделието и храните (МЗХ) е подготвило концепция за ускорена процедура по създаване на кадастрална карта и регистри в 4126 землища. (Концепцията може да се види в рубриката Актуално в сайта на МЗХ – ТУК.) Когато те бъдат разработени, ще […]

Read more ›