Post Tagged with: "идентификация"

Наредбата за идентификация на животните влиза в сила днес с обнародването й

Наредбата за идентификация на животните влиза в сила днес с обнародването й

Наредба за изменение и допълнение на Наредба № 6 от 2013 г. за изискванията към средствата за официална идентификация на животните влиза в сила от днес, 12 януари 2018 г., с обнародването й в Държавен вестник. Изключение се допуска за възможността като идентификационно средство да се използват търбушните болуси при крави. Тези електронни средства с цилиндрична форма, които се поглъщат от […]

Read more ›
До 31 март 2017 г. биопчеларите трябва да поставят табели с кодове на кошерите

До 31 март 2017 г. биопчеларите трябва да поставят табели с кодове на кошерите

До 31 март 2017 г. пчелните семейства, участващи по мерки „Биологично земеделие” и „Агроекология и климат” от Програмата за развитие на селските райони 2014-2020 г., трябва да бъдат вписани в интегрирана информационна система на БАБХ- ВетИС. Това се изисква във втория вариант на проект на Наредба за допълнение на Наредба № 10 от 2015 г. за условията за регистрация и […]

Read more ›