Post Tagged with: "изисквания"

Драконовски мерки да не се краде от училищните схеми налага новата наредба

Драконовски мерки да не се краде от училищните схеми налага новата наредба

След 5 май 2017 г. доставките по Училищните схеми вече се отчитат пред ДФ „Земеделие“ – РА по нов начин. Промяната е в сила след прието изменение на Наредба за условията и реда за прилагане на схеми за предоставяне на плодове, зеленчуци, мляко и млечни продукти в учебните заведения – схема „Училищен плод“ и схема „Училищно мляко“. Документите, които одобрените […]

Read more ›
Как се отглежда ръж: Най-важното, което зърнопроизводителите трябва да знаят

Как се отглежда ръж: Най-важното, което зърнопроизводителите трябва да знаят

Автор: Доц. д-р Танко Колев, преподавател в Аграрен университет – Пловдив, Агрономически факултет, Катедра „Растениевъдство“ РЪЖ (англ. rye, нем. der Roggen, фр. le seigle, рус. рожь) Значение, произход, разпространение, добиви. Ръжта е важна житна култура от зърното, на която се приготвя основно хляб.  Ръженият хляб е диетичен, със специфичен черен цвят и аромат, отличава се с много добри вкусови качества. […]

Read more ›
Мярката за младите фермери – изисквания, приоритети, плащане

Мярката за младите фермери – изисквания, приоритети, плащане

Координаторът на Териториалния областен отдел – Пловдив към Националната служба за съвети в земеделието Ангел Търпов предостави на АгроПловдив резюме с най-важното, което трябва да се знае за подмярката 6.1 „Стартова помощ за млади земеделски производители“ от Програмата за развитие на селските райони – изисквания, приоритети, плащане. Мярката за младите фермери ще бъде отворена през месец май или юни 2015 г., а бюджетът […]

Read more ›
Изискването за категоризация на самостоятелни заведения за хранене може да отпадне

Изискването за категоризация на самостоятелни заведения за хранене може да отпадне

Министерският съвет одобри предложение до Народното събрание за приемане на проект на закон за изменение и допълнение на Закона за туризма. С предложените промени отпада изискването за категоризация на самостоятелните заведения за хранене и развлечения. Това ще допринесе за значително облекчаване на туристическия сектор, намаляване на разходите и ускоряване на процедурите за бизнеса. Предвижда се и облекчаване на режима за […]

Read more ›
Работодателите търсят хора с уменията за работа в екип

Работодателите търсят хора с умения за работа в екип

79% от работодателите очакват от своите кандидати за работа да умеят да работят в екип. Данните са от анкетно проучване за изискванията на работодателите при подбора на служители. Те бяха представени от доц. д-р Цветана Стоянова, ръководител на проекта „Разработване и въвеждане на актуализирани учебни програми в ОКС „Бакалавър“, направление „Администрация и управление“, в съответствие с изискванията на пазара на […]

Read more ›