Post Tagged with: "инвазивни видове"

Владимир Владимиров

Защо контролът на инвазивни видове ще бъде част от зелените практики на фермерите след 2021 г.

Растения, проникнали у нас преди стотици години, са по-издържливи и агресивни от типичната българска флора Контролът върху инвазивните растителни видове ще бъде част от зелените изисквания към земеделците в следващата Обща селскостопанска политика. Част от тях са внесени още от времето на Колумб в Европа и постепенно са стигнали до нашите земи. Някои от инвазивните растения – треви, храсти и дървета, […]

Read more ›