Post Tagged with: "инвестиции"

Декември тръгва пореден прием за помощ за инвестиции в зеленчукови и овощни стопанства

Декември тръгва пореден прием за помощ за инвестиции в зеленчукови и овощни стопанства

През декември се очаква да се отвори прием по схемата за държавна помощ „Инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция“. Това бе съобщено от земеделския министър Десислава Танева по време на Консултативния съвет по зеленчукопроизводство и овощарство. Новият прием е поради големия интерес от страна на стопаните. Със средства по мярката, те […]

Read more ›
1 млрд. евро за инвестиции в германските стопанства ще послужат за съхранение и приложение на течния тор

1 млрд. евро за инвестиции в германските стопанства ще послужат за съхранение и приложение на течния тор

Средствата ще са на разположение от 2021 г. в продължение на четири години Допълнителните средства от 1 млрд. евро за германските фермери от бъдещата инвестиционната програма трябва да се насочат предимно към насърчаване на техники за съхранение и приложение на течния тор, както и за обработка на течен тор чрез отделяне. Федералното правителство на Германия написа това в отговор на въпрос […]

Read more ›
Субсидията за животновъди по новата мярка 5.1 е 60 и 70% от разходите

Субсидията за животновъди по новата мярка 5.1 е 60 и 70% от разходите

Могат да кандидатстват животновъди, регистрирани като земеделски производители преди 1 януари 2018 г. От петък, 8 май, до 10 юли 2020 г. е отворена за прием новата подмярка 5.1 „Подкрепа за инвестиции в превантивни мерки, насочени към ограничаване на последствията от вероятни природни бедствия, неблагоприятни климатични явления и катастрофични събития“. По нея могат да кандидатстват животновъди – стопани на свинеферми, […]

Read more ›
Селскостопанските инвеститори в Южна България намаляха, арестуваният Миню Стайков е сред тях

Селскостопанските инвеститори в Южна България намаляха, арестуваният Миню Стайков е сред тях

Карнобатският бизнесмен входира чрез свое ЕТ намерение да строи поливен тръбопровод през два язовира към над 2500 дка лозя в община Сунгурларе Въпреки че тази година ще е рекордна по отваряне на инвестиционни мерки за селското стопанство както с държавна помощ, така и по Програмата за развитие на селските райони, справка в страниците на регионалните екоинспекции показват, че намалява броя на […]

Read more ›
До 120 хил. лв. отпускат авансово за инвестиционни проекти в растениевъдство

До 120 хил. лв. отпускат авансово за инвестиционни проекти в растениевъдство

Управителният съвет на ДФ „Земеделие” взе решение да се даде възможност за авансово изплащане на част от държавната помощ по схемата „Помощ за инвестиции в материални активи в земеделски стопанства, свързани с първично производство на растениевъдна земеделска продукция”. Решението е на база предприети от МЗХГ и ДФ „Земеделие”  комплексни действия и набор от мерки за смекчаване на икономическите последици от […]

Read more ›