Post Tagged with: "интелигентно животновъдство"

МС отпусна по 1,5 млн. лв. за Интелигентно животновъдство и растениевъдство

МС отпусна по 1,5 млн. лв. за Интелигентно животновъдство и растениевъдство

Средствата по двете 3-годишни програми се разпределят от Министерството на образованието и науката към университети и институти Министерският съвет одобри 3 млн. лева за развитие на интелигентно животновъдство и растениевъдство в страната. Средствата се отпускат за дейности по две национални научни програми на Министерството на образованието и науката – „Интелигентно животновъдство“ и „Интелигентно растениевъдство“, които се изпълняват от 2021 г. […]

Read more ›
3,3 млн. лв. отпусна правителството за „Интелигентно животновъдство“ и „Интелигентно растениевъдство“ през 2021 г.

3,3 млн. лв. отпусна правителството за „Интелигентно животновъдство“ и „Интелигентно растениевъдство“ през 2021 г.

Двете научни програми с общ бюджет от 9 млн. лв. се координират от просветното министерство Министерския съвет одобри допълнителни средства в размер на 3 300 000 лв. по бюджета на Министерството на образованието и науката за финансиране на изпълнението на дейностите през първата година на двете нови Национални научни програми – „Интелигентно животновъдство” и „Интелигентно растениевъдство”. ННП „Интелигентно растениевъдство” ще […]

Read more ›
Две научни програми в селското стопанство с общ бюджет от 9 млн. лв. ще се прилагат през 2021-2024 г.

Две научни програми в селското стопанство с общ бюджет от 9 млн. лв. ще се прилагат през 2021-2024 г.

„Интелигентно животновъдство“ ще намали човешните ресурси и въздействието върху околната среда „Интелигентно растениевъдство“ ще въведе изкуствен интелект за ограничаване на разходите и подобряване на почвите и водите Правителството одобри две национални научни програми в сферата на селското стопанство – „Интелигентно животновъдство“ и „Интелигентно растениевъдство“. Дейностите по програмите ще се извършват от 2021 г. до 2024 г. Финансирането по тях ще […]

Read more ›