Post Tagged with: "интели Агро"

Климатът обърка световните прогнози за зърнена реколта и остави пазара на интуицията му

Климатът обърка световните прогнози за зърнена реколта и остави пазара на интуицията му

Коментарна статия на ИнтелиАгро∗ Рядко оценките за пазарната конюнктура на зърнените пазари са били изправяни пред толкова много неизвестни, както през новата пазарна 2019/20 г. Департаментът по земеделие на САЩ стана причина за сериозни сътресения и шокове в цените. Всичко започна през юни, когато на фона на огромно изоставане в сеитбената кампания на царевицата в САЩ и значителен дял на […]

Read more ›