Post Tagged with: "касови наличности"

НАП: Над 1500 фирми, от които 476 в Пловдив, са проверени за високи касови наличности

НАП: Над 1500 фирми, от които 476 в Пловдив, са проверени за високи касови наличности

Общо 11 588 рискови дружества в страната получиха електронни писма, с които приходната агенция им предлага да прегледат отново счетоводните си запаси Национална агенция за приходите провери над 1500 фирми за нелогично високи касови наличности. При близо 600 дружества проверките на място продължават и в момента, като наличните в касите средства се преброяват, описват се всички купюри и се сравняват с […]

Read more ›
НАП проверява 2100 фирми за обявени големи касови наличности

НАП проверява 2100 фирми за обявени големи касови наличности

Предварително уведомени, доста фирми са коригирали годишните счетоводни отчети Национална агенция за приходите (НАП) извършва проверки на място в над 2 100 фирми за нелогично високи касови наличности. В годишните си финансови отчети за 2019 г. те са посочили, че държат в брой над 100 000 лева. Данъчните инспектори преброяват, описват и сравняват сумите в касата с посочените в счетоводните отчети. […]

Read more ›
НАП проверява 13 700 предприятия за обявени касови наличности за над 100 хил. лв.

НАП проверява 13 700 предприятия за обявени касови наличности за над 100 хил. лв.

11 588 рискови фирми ще получат обаждания или електронни писма с покана да си коригират годишните отчети Националната агенция за приходите (НАП) проверява 13 704 дружества заради нелогично високи касови наличности. В годишните си финансови отчети за 2019 г. те са посочили, че държат в брой над 100 000 лева. Данъчните инспектори вече извършват проверки на място в 2 116 фирми, като наличните […]

Read more ›
НАП предлага на 3700 търговци доброволно да коригират касови наличности за 670 млн. лв.

НАП предлага на 3700 търговци доброволно да коригират касови наличности за 670 млн. лв.

Близо 3700 търговци са получили електронни писма от НАП за нелогично високи касови наличности в последните дни. Според софтуерните системи на приходната агенция и годишните отчети на дружествата, те държат на каса близо 670 млн. лв. С писмата НАП насърчава дружествата да прегледат счетоводните си записи и да направят доброволни корекции, в случай че не всички суми са действително налични. […]

Read more ›
С 5 млрд. лв. намаляха парите във фирмените каси, НАП държи под око 13 хиляди компании

С 5 млрд. лв. намаляха парите във фирмените каси, НАП държи под око 13 хиляди компании

Близо 5 млрд. лв. вече не са налични в касите на фирмите след контролната кампания на НАП спрямо компании, които бяха посочили във финансовите си отчети значителни суми в брой. По предварителни статистически данни наличните суми в брой към края на 2017 г. са малко над 8 млрд. и 100 млн. лв., като година по-рано в каси счетоводно са отчетени […]

Read more ›