Post Tagged with: "кланични пунктове"

Мъжки Боер

ДФЗ удължава с месец приема за изграждане на кланични пунктове

Срокът за прием по новата схема за държавна помощ „Инвестиции за изграждане на кланични пунктове“ се удължава с почти месец – до 28 август 2020 г. Животновъдите могат да подават документи в Областните дирекции на Държавен фонд „Земеделие“ по място на осъществяване на инвестицията по проекта. По схемата се възстановяват до 50% от извършените разходите за инвестиции, като максималният размер […]

Read more ›
Помощ до 90 000 лв. за кланици, но след инвестицията

Помощ до 90 000 лв. за кланици, но след инвестицията

Указанията за държавната помощ с бюджет от 2,5 млн. лв. са публикувани. Чака се „Да“ на ЕК Средствата ще се насочат към фермери с едри и дребни преживни животни До 50% от разходите за създаване на кланични пунктове за добив и транжиране на месо – мобилни или стационарни, ще получат регистрираните стопани на едри и дребни преживни животни, след като държавната […]

Read more ›
Държавната помощ за кланични пунктове се отпуска след разрешение на екоинспекцията

Държавната помощ за кланични пунктове се отпуска след разрешение на екоинспекцията

За отпускане на държавна помощ за изграждане на кланични пунктове или за закупуване на мобилни такива се изисква разрешението на съответната Регионална инспекция по околна среда и води, където ще се ситуира съоръжението. Преди отпускане на субсидията кандидатът за нея трябва да разполага с оценка на въздействието върху околната среда, пише в Указанията за прилагане на държавната помощ „Инвестиции за […]

Read more ›