Post Tagged with: "класиране"

25 проекта за занаяти по мярка 6.4.1. класирани, 4 отпаднали

25 проекта за занаяти по мярка 6.4.1. класирани, 4 отпаднали

25 проекта, подадени по подмярка 6.4.1. „Инвестиции, насочени към развитие на занаяти“ по ПРСР, са оценени и класирани в предварителен ранкинг, съобщиха от ДФ „Земеделие“. Четири проекта са оценени с под 10 точки и съответно няма да бъдат разпределени за следващ етап. Резултатите са публикувани на страницата на ДФ „Земеделие“.  Всеки кандидат по подмярка 6.4.1 може да провери заявените и […]

Read more ›
11% от проектите по преработвателната мярка 4.2 отпаднаха

11% от проектите по преработвателната мярка 4.2 отпаднаха

Кандидатите могат да подадат възражение в едноседмичен срок. 175 продължават  Към 11% от проектите по подмярка 4.2 за преработка на селскостопански стоки отпаднаха от класирането, според съобщение на ДФ „Земеделие – Разплащателна агенция. Това са общо 22 проекта, от които 9 са за изграждане на предприятия за консервиране на плодове и зеленчуци, 5 за орехи и други черупкови, 4 за […]

Read more ›
ДФЗ обяви класирането на близо 700 проекта по две процедури на мярка 6.4.1.

ДФЗ обяви класирането на близо 700 проекта по две процедури на мярка 6.4.1.

Приключи предварителното класиране на проектите за услуги и производство по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014 – 2020 г. Инвестиционните предложения бяха подени през ИСУН по процедурите чрез подбор № BG06RDNP001-6.003 „Развитие на услуги във всички сектори и други неземеделски дейности“ и № BG06RDNP001-6.004 „Производство на продукти, които не са включени в Приложение 1 от […]

Read more ›
Панаир на занаятите в Пловдив
Архивна снимка на Агро Пловдив

Класираха занаятчийските проекти по мярка 6.4.1.

Приключи предварителното класиране на проектните предложения по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014 – 2020 г. по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.002 – „Инвестиции, насочени към развитие на занаяти“ по подмярка 6.4.1.. След приключване на приема в „ИСУН 2020“ проектите бяха ранкирани от оценителна комисия за извършване на предварителна оценка. Резултатите от работата на комисията […]

Read more ›
Само един кандидат по мярка 9, от сектор „Зърно“, отпадна от класирането

Само един кандидат по мярка 9, от сектор „Зърно“, отпадна от класирането

Само един кандидат за финансиране по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ отпадна от класирането. Общо 37 групи и организации са попаднали в предварителната подредба, извършена от ДФ „Земеделие“, при 38 подали документи за участие. Отпаднала е огранизацията на производители „Агро 6″, чиито учредители са от секто „Зърно“ и са от районите на Плевен и Ловеч. Техният […]

Read more ›