Post Tagged with: "класиране"

Панаир на занаятите в Пловдив
Архивна снимка на Агро Пловдив

Класираха занаятчийските проекти по мярка 6.4.1.

Приключи предварителното класиране на проектните предложения по подмярка 6.4.1. „Инвестиции в подкрепа на неземеделски дейности“ от ПРСР 2014 – 2020 г. по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-6.002 – „Инвестиции, насочени към развитие на занаяти“ по подмярка 6.4.1.. След приключване на приема в „ИСУН 2020“ проектите бяха ранкирани от оценителна комисия за извършване на предварителна оценка. Резултатите от работата на комисията […]

Read more ›
Само един кандидат по мярка 9, от сектор „Зърно“, отпадна от класирането

Само един кандидат по мярка 9, от сектор „Зърно“, отпадна от класирането

Само един кандидат за финансиране по мярка 9 „Учредяване на групи и организации на производители“ отпадна от класирането. Общо 37 групи и организации са попаднали в предварителната подредба, извършена от ДФ „Земеделие“, при 38 подали документи за участие. Отпаднала е огранизацията на производители „Агро 6″, чиито учредители са от секто „Зърно“ и са от районите на Плевен и Ловеч. Техният […]

Read more ›
Приключи класирането по 4 процедури от общинската мярка 7.2

Приключи класирането по 4 процедури от общинската мярка 7.2

След получени и обработени възражения от Управляващия орган на ПРСР, приключи последният етап от предварителното класиране на проектните предложения по мярка 7.2, подадени през „ИСУН 2020“ по обявената процедура чрез подбор № BG06RDNP001-7.006 – Площи. Проектите са за изграждане и/или обновяване на площи за широко обществено ползване, а бюджетът е 19 558 000 лв. Всеки кандидат, който е подал възражение […]

Read more ›
188 кандидати по горската мярка 8.6 са класирани

188 кандидати по горската мярка 8.6 са класирани

Една фирма е получила 0 точки, десетки – 90 Приключи предварителното класиране на проектните предложения по подмярка 8.6 „Инвестиции в технологии за лесовъдство и в преработката, мобилизирането и търговията с горски продукти“ от мярка 8 „Инвестиции в развитие на горските райони и подобряване жизнеспособността на горите“ от ПРСР 2014 – 2020 г. по Процедура чрез подбор № BG06RDNP001-8.001. Общо 188 […]

Read more ›
Всички, кадидатствали за пчелни семейства по мярка Д, са одобрени

Всички, кадидатствали за пчелни семейства по мярка Д, са одобрени

ДФ „Земеделие“ е готов с третото класиране на кандидатите за финансово подпомагане по мярка Д „Мерки за подкрепа на подновяването на пчелните кошери в Европейския съюз” от Националната програма по пчеларство (НПП) 2017-2019 година. Одобрените кандидати ще бъдат поканени да подпишат договорите за финансиране в областните дирекции на Фонда по място на подаване на заявления за участие. На сайта на […]

Read more ›