Post Tagged with: "корекции"

Земеделското министерство получава с постановление 1,550 млн. лв. за коригиране на Места

Земеделското министерство получава с постановление 1,550 млн. лв. за коригиране на Места

С постановление №388, публикувано в днешния „Държавен вестник“ (бр. 94), Министерството на земеделието, храните и горите получава 1 550 381 лева, за да се разплати за извършени спасителни и неотложни аварийни ремонтновъзстановителни работи на коригирани речни участъци. Разходите са направени за корекции по река Места. Четири от корекциите на диги и бряг са в участъци, попадащи в землището на град Хаджидимово […]

Read more ›
Платени са субсидии и на биопроизводители с коригирани данни в регистъра

Платени са субсидии и на биопроизводители с коригирани данни в регистъра

ДФ „Земеделие“ изплати още над 2,7 млн. лв. (2 729 055 лв.) по всички направления от мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 г. за Кампания 2019. Плащане получиха всички земеделски стопани, за които бе предоставена информация за корекция на данни в Електронния регистър на биологичните производители, поддържан от МЗХГ. Ставките, по които се извършва плащането на субсидиите, са регламентирани в […]

Read more ›
Проектонаредбата за мярка 4.1.2. ще бъде коригирана частично

Проектонаредбата за мярка 4.1.2. ще бъде коригирана частично

Внесени са предложения за изменения от НССЗ, дружество и две физически лица Проектонаредбата за прилагане на мярка 4.1.2. „Инвестиции в земеделски стопанства по Тематичната подпрограма за развитие на малките стопанства“ ще бъде променена частично. Корекциите са по предложения на Националната служба за съвети в земеделието (НССЗ), която ще е ангажирана да помогне безвъзмездно на по-малките земеделци, които искат да кандидатстват […]

Read more ›
Актуализираха данните за площите, възможни са корекции на директните плащания

Актуализираха данните за площите, възможни са корекции на директните плащания

Министърът на земеделието Десислава Танева одобри окончателния специализиран слой „Площи, допустими за подпомагане” за Кампания 2014 и окончателния специализиран слой „Постоянно затревени площи”, съобщиха от ведомството. Данните са предоставени на Разплащателна агенция и ще бъдат заредени в Интегрираната система за администриране и контрол (ИСАК) за обезпечаване на приема на заявления за подпомагане през 2015 година. На базата на актуализираните допустими […]

Read more ›
Още 113.5 млн. лв. от директните плащания след корекции

Още 113.5 млн. лв. от директните плащания след корекции

Още 113 468 923 лева са преведени на земеделските производители по Схемата за единно плащане на площ (СЕПП) след извършените корекции, съобщиха от фонд „Земеделие“. Плащането се извърши на база на актуализирания от МЗХ слой „Площи в добро земеделско състояние“ за кампания 2013, като са отразени подадените възражения срещу конкретни части от него. Отчетени са и резултатите от процедурата по […]

Read more ›