Post Tagged with: "кредити"

Кредитите на ДФ „Земеделие“ ще са с 3% годишна лихва

Кредитите на ДФ „Земеделие“ ще са с 3% годишна лихва

Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ преутвърди годишна лихва в размер на 3% за отпусканите пряко от Фонда кредити за 2019 година. От облекчените лихвени условия могат да се възползват кандидатите по три инвестиционни схеми за кредитиране: Кредитна схема за инвестиции в селското стопанство; Схема за кредитиране на лица с одобрени проекти по Националната програма по пчеларство 2017-2019 г.; Схема за […]

Read more ›
От 26 ноември за 3 месеца действащи животновъди и картофопроизводители могат да заявят разсрочване на стари кредити

От 26 ноември за 3 месеца действащи животновъди и картофопроизводители могат да заявят разсрочване на стари кредити

Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ взе решение да разсрочи с една година кредитите, отпуснати на животновъдите през периода 2008 – 2012 г. и на картофопроизводителите, получили заеми през 2011 г. Размерът на лихвата по отсрочването на задълженията е в размер 3,6 %. От възможността за отсрочване на главница и лихва по предоставените кредити могат да се възползват птицевъди, получили кредити […]

Read more ›
Европейската инвестиционна банка отпуска 400 млн. евро за селскостопанския сектор

Европейската инвестиционна банка отпуска 400 млн. евро за селскостопанския сектор

Европейската инвестиционна банка (ЕИБ) представи нова програма за отпускане на кредити за инвестиции в областта на биоикономиката на ЕС. Като Председател на Съвета на ЕС по земеделие и рибарство българският министър на земеделието Румен Порожанов, заедно с еврокомисарят Фил Хоган, взе участие в представянето на нов финансов продукт като приветства инициативата, съобщиха от МЗХГ. Целта е чрез отпускане на кредити в […]

Read more ›
100% от пчеларите са си погасили кредитите от фонд „Земеделие“

100% от пчеларите са си погасили кредитите от фонд „Земеделие“

Със свое решение Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ утвърди условията, при които одобрените кандидати по Националната програма по пчеларство (НПП) 2017-2019 г. ще имат възможност чрез кредит да реализират проектите си. Условия на Схемата за кредитиране ще позволят на бенефициерите по НПП да получат предварително финансов ресурс за реализиране на одобрените им проекти по мерки А, Б, В и Д […]

Read more ›
Кредитите от ДФЗ стават предсрочно изискуеми за фермери в несъстоятелност

Кредитите от ДФЗ стават предсрочно изискуеми за фермери в несъстоятелност

На заседанието си от 27 ноември т.г. Управителният съвет на ДФ „Земеделие“ (ДФЗ) реши, че трябва да си събира вземанията възможно най-бързо в случай, че фермерите, получили кредит от фонда, влязат в процедура по несъстоятелност. В протокола от заседанието е записано следното: „Не се допуска отсрочване на кредити на кредитополучател, за който е открито производство по несъстоятелност по реда на […]

Read more ›