Post Tagged with: "кръстосано съответствие"

ДФЗ започва проверки за кръстосано съответствие на 1% от фермерите бенефициенти

ДФЗ започва проверки за кръстосано съответствие на 1% от фермерите бенефициенти

Ще се проверят и онези, срещу които има сигнал за нередности Започнаха теренните проверки по кръстосано съответствие за Кампания 2020, които ДФ „Земеделие“ извършва в качеството си на специализиран контролен орган. Кръстосаното съответствие представлява набор от правила към земеделските стопани, които е необходимо да бъдат спазвани, за да се получава пълния размер на субсидията. Тези правила са изложени в националните […]

Read more ›