Post Tagged with: "личен профил"

Земеделците ще получава лични съобщения от ДФЗ в електронния си профил в СЕУ

Земеделците ще получава лични съобщения от ДФЗ в електронния си профил в СЕУ

Кандидатите по схемите и мерките на директните плащания, ще получават вече онлайн уведомителните си писма за извършените оторизации и преведени средства от ДФ „Земеделие“ – Разплащателна агенция. Писмата се публикуват в Системата за електронни услуги (СЕУ), която е позиционирана на официалната интернет страница на фонда. Земеделските стопани, регистрирани в системата, имат достъп до публикуваните писма от личният си профил. До […]

Read more ›