Post Tagged with: "лозаро-винарска програма"

До 7 октомври се удължава заявяването на авансови плащания по Лозаро-винарската програма

До 7 октомври се удължава заявяването на авансови плащания по Лозаро-винарската програма

Предвижда се удължаване на срока за подаване на заявления за авансово плащане през 2020 г. по мярка „Инвестиции в предприятия“. Това предвижда Проект за изменение на Наредба № 6 от 2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Национална програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор за периода 2019 – 2023 г, публикуван за обществено обсъждане на […]

Read more ›
Само за 4 дни ще е отворена мярката за винарни „Инвестиции в предприятия“

Само за 4 дни ще е отворена мярката за винарни „Инвестиции в предприятия“

От 6 юли до 10 юли 2020 г. ще се проведе втори прием по мярка „Инвестиции в предприятия“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор 2019 – 2023 г. Приемът ще бъде целеви само за кандидати, които ще искат авансово плащане до 15 октомври 2020 г. Определеният бюджет за втория прием по мярката за инвестиции в предприятия за 2020 […]

Read more ›
Приемът за инвестиции във винарни се удължава до 30 април

Приемът за инвестиции във винарни се удължава до 30 април

Приемът по мярка „Инвестиции в предприятия“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор (НППЛВС) 2019 – 2023 г. се удължава до 30 април 2020 г. Промяната е във връзка с наложените противоепидемични мерки, свързани с разпространение на COVID-19 на територията на България. По мярката, даваща възможност за модернизация на винарските изби, документи за подпомагане се приемат от 16 март. […]

Read more ›
ДФЗ предостави три телефона за запазване на час при прием на проекти по Лозаро-винарската програма

ДФЗ предостави три телефона за запазване на час при прием на проекти по Лозаро-винарската програма

На 31 март изтича срока за кандидатстване по мярката за промоции в трети държави, на 10 април – за „Инвестиции в предприятия“ Приемът по мерки „Популяризиране в трети държави“ и „Инвестиции в предприятия“ от Националната програма за подпомагане на лозаро-винарския сектор (НППЛВС) 2019 – 2023 г. ще се извърша с предварително запазени часове. Промяната е във връзка с наложените противоепидемични […]

Read more ›
Професионалните организации се включват в мярката за промоция на вино

Професионалните организации се включват в мярката за промоция на вино

Промени в Наредба 6 за Лозаро-винарската програма увеличават европейската финансова помощ до 60% Професионалните организации, работещи основно в лозаро-винарския сектор, също ще могат да кандидатстват за участие по мярката „Популяризиране в трети държави„. Възможност за това дават промени в Наредба 6/2018 г. за условията и реда за предоставяне на финансова помощ по Програмата за подпомагане на лозаро-винарския сектор (2019/2023 г.), които са обнародвани […]

Read more ›