Post Tagged with: "максимални торови норми"

Виж какви са максималните норми на торене с азот и съдържанието му в различни оборски торове

Виж какви са максималните норми на торене с азот и съдържанието му в различни оборски торове

По време на Петата тематична работна среща на групата, която обсъжда проекта за Стратегически план на България, ще се разгледа и темата за законоустановено изискване за управление (ЗУИ), свързано с опазване на повърхностните, преходните, крайбрежни и подземни води от замърсяване с фосфати, азотсъдържащи торове (включително оборски тор), . Разгледани са и законоустановените изисквания за опазване на дивите птици и местообитанията, ограниченията […]

Read more ›