Post Tagged with: "масиви"

До 15 август стопаните могат да променят регистъра за създаване на масиви

До 15 август стопаните могат да променят регистъра за създаване на масиви

Какви са сроковете за сключване на споразумения Одобрените от земеделския министър на 8 август указания за сключване на споразумения за ползването на земеделските земи са публикувани на сайта на МЗХГ. Според документа: Какво е трябвало да се направи досега До 31 юли собствениците на земи подават декларации до общинските служби. В тях посочват начина, по който ще ползват всеки един […]

Read more ›
В Пловдив са създадени общински комисии за споразумения за масиви

В Пловдив са създадени общински комисии за споразумения за масиви

Със заповед от 6 август на директора на областната земеделска дирекция на Пловдив са създадени общински комисии. Те ще ръководят сключването на споразумения между собствениците и/или ползвателите за създаване на масиви за ползване на земеделски земи за стопанската 2018/2019 г. в съответните землища от общините.  Споразуменията са по Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ), чл. 37 в, […]

Read more ›
До 15 август общинските земеделски служби изготвят карта на масивите и регистър на имотите, корекции се правят до 30 август

До 15 август общинските земеделски служби изготвят карта на масивите и регистър на имотите, корекции се правят до 30 август

Публикувани са указания за чл. 37б и 37в от Закона за стопанисване и ползване на земите Земеделското министерство публикува указания за прилагане на чл. 37б и чл. 37в от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ) и Глава седма „Ползване на земеделските земи” от Правилника за прилагане на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ППЗСПЗЗ) за […]

Read more ›