Post Tagged with: "методика"

Предлага се нова методика за опростени разходи по мярка 19

Предлага се нова методика за опростени разходи по мярка 19

С изменение на Наредба № 4 от 2018 г. за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители, ще бъде наложена нова методика за изчисляване на опростените разходи по мярка 19 Водено от общностите местно развитие.  […]

Read more ›
МС прие нова методика за цената на водата за напояване

МС прие нова методика за цената на водата за напояване

Министерският съвет прие нова методика за определяне цената на услугата „Доставяне на вода за напояване“. Тя предлага нова ценова политика, която преодолява недостатъците на сега действащата и отговаря на изискванията на европейската Рамкова директива за водите. Методиката се основава на принципа водните услуги да се предлагат на цена, покриваща всички разходи за извършването им. Освен това политиките по ценообразуване трябва […]

Read more ›
Поливната вода ще се плаща по нова методика

Поливната вода ще се плаща по нова методика

Аграрното министерство променя методиката за ценообразуване на поливната вода в проект на постановление за изменение на Постановление 16 от януари 2017 г. Причината за предложените корекции са затрудненията, въприкнали при миналогодишния поливен сезон. Те са установени при практическото прилагане на ценообразуването и особено при водоспестяващите методи за напояване, където се провеждат много на брой поливки с малка поливна норма и заплащането […]

Read more ›
Архивна снимка на Агро Пловдив

Методика тайна на Красимир Кумчев предлага справедливо субсидиране за всички в земеделието

Кой се страхува от нея и защо нито един министър не е проявил интерес е въпрос, който засега е без отговор  Г-н Кумчев, преди 4 години съобщихте, че имате оригинална идея за това как по-справедливо да се разпределят европейските средства за земеделие. Тя като че ли не получи вниманието, което заслужава. Сега отново се обсъжда какво да е финансирането през […]

Read more ›
МЗХ ще прилага нова методика за намаляване или отказ на плащане по мярка 214

МЗХ ще прилага нова методика за намаляване или отказ на плащане по мярка 214

По нова методика, за която е издадена заповед на земеделския министър Христо Бозуков от 17 март, ще бъде отказвано или намалявано плащането по агроекологичната мярка 214 от Програмата за развитие на селските райони в периода 2007-2013 г. Целта на методиката е да се изключат от бъдещо финансиране некоректни бенефициенти и така да се освободят средства за мерки 10 „Агроекология и […]

Read more ›