Post Tagged with: "методика"

Биологичните производители в нарушения през 2019 г. ще се наказват по методика

Биологичните производители в нарушения през 2019 г. ще се наказват по методика

Биологичните производители с установени нарушения, които очакват плащания по мярка 11 от ПРСР, ще бъдат наказвани по методика, така както се е случвало за стопанските 2017, 2018 и 2019 година. За целта в сайта на земеделското министерство е публикуван проект на заповед на министъра. Ще се редуцират или отказват плащания при неспазване на базовите изисквания, минималните изисквания за торене и […]

Read more ›
ДФЗ: Отхвърлената от ВАС методика няма да отмени санкциите

ДФЗ: Отхвърлената от ВАС методика няма да отмени санкциите

Методика за определяне на санкциите след плащане по проекти по ПРСР 2007 – 2013г. е част от процедурата за мотивиране при налагане на санкции за извършени нарушения от страна на бенефициентите, но не и основание. Основанието за налагане на санкции е нарушение на договорни и нормативни задължения и произтича пряко от прилагането на Регламент 1306/2013 на ЕС. В тази връзка […]

Read more ›
ДФЗ: Ще съобразим методиката с решението на ВАС и ще продължим мониторинга на проектите по ПРСР

ДФЗ: Ще съобразим методиката с решението на ВАС и ще продължим мониторинга на проектите по ПРСР

По повод решението на 5-членния състав на Висшия Административен съд (ВАС) да обяви за нищожна прилаганата от ДФ „Земеделие“ (ДФЗ) методика за определяне на санкциите спрямо бенефициенти в нарушения, от фонда изпратиха следното съобщение: ДФ „Земеделие“ ще изпълни решението на ВАС, като приведе Методиката за определяне на санкциите след плащане по проекти по ПРСР 2007 – 2013г. съобразно окончателното решението […]

Read more ›
ВАС: Методиката за определяне на санкции по ПРСР е нищожна

ВАС: Методиката за определяне на санкции по ПРСР е нищожна

Методиката, по която са се определяли размерите на санкциите при нарушения на правилата за субсидиране на проекти по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) в периода 2007-2013 г. бе обявена за нищожна от Петчленен състав на Върховния административен съд (ВАС). По тази методика досега се налагаха глоби на бенефициенти по програмата, в това число и скандално нашумелите къщи за […]

Read more ›
Предлага се нова методика за опростени разходи по мярка 19

Предлага се нова методика за опростени разходи по мярка 19

С изменение на Наредба № 4 от 2018 г. за условията и реда за изплащане, намаляване или отказ за изплащане, или за оттегляне на изплатената финансова помощ за мерките и подмерките по чл. 9б, т. 2 от Закона за подпомагане на земеделските производители, ще бъде наложена нова методика за изчисляване на опростените разходи по мярка 19 Водено от общностите местно развитие.  […]

Read more ›