Post Tagged with: "МЗХГ"

Как е разпределен бюджетът на МЗХГ по дейности

Как е разпределен бюджетът на МЗХГ по дейности

В свой доклад за бюджета, с който Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) ще разполага през 2018 г., министър Румен Порожанов подробно описва бюджетните програми и бюджетните прогнози за разходите по програмите. В началото на доклада е направена кратка характеристика на министерството и структорите към него. В нея се казва: „Държавната политика в секторите „Земеделие”, „Храни”, „Аграрна наука и […]

Read more ›
МЗХГ ще изработи стратегически план за разпределяне на субсидиите, който ЕК трябва да одобри

МЗХГ ще изработи стратегически план за разпределяне на субсидиите, който ЕК трябва да одобри

Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) трява да разработи стратегически план, в който да определи как и къде трябва да бъдат инвестирани европейските средства за земеделие през следващия програмен период 2021-2027 г.  Този план трябва да бъде съобразен приоритетните цели на Брюксел: околната среда, изменението на климата и устойчивото развитие. За да започнем да го прилагаме, планът трябва да […]

Read more ›
Гимназията в Луковит

Четири гимназии се прехвърлят от МЗХГ към общини

Сградите на четири професионални гимназии в страната стават общинска собственост с решения на Министерски съвет от 22 ноември. Това са професионалните гимназии по селско стопанство „Сергей Румянцев“ в Луковит, по мениджмънт и хранителни технологии в Плевен, по селско стопанство „Земя“ в Провадия и по хранителни технологии и туризъм в Ямбол. Досега те са били публична държавна собственост, управлявани от МЗХГ […]

Read more ›
МЗХГ получава 1.8 млн. лв. за участие в „Зелена седмица“ – Берлин 2018 г.

МЗХГ получава 1.8 млн. лв. за участие в „Зелена седмица“ – Берлин 2018 г.

УС на ДФ „Земеделие“ е решил на заседанието вчера, 13 ноември, да бъдат прехвърлени към Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) 1.8 млн. лв. за участие в изложението „Зелена седмица“ – Берлин 2018. Средствата са взети от схемата „Помощ за компенсиране на разходите при отстраняване и унищожаване на мъртви животни“ и са насочени към „Помощ за участие в изложения“, като […]

Read more ›
Управителят Мариел Мерджанов на образцовата кравеферма край с. Желязно

Над 7 хиляди нови млади фермери са се появили за последните 8 г.

20 на сто от тях притежават необходимото образование В периода 2009 г. – 2016 г. в селското стопанство за пръв път са навлезли 7 051 млади земеделци. От тях 1383 са се възползвали от подпомагане по подмярка 6.1 „Стартова за млади земеделски стопани“ по ПРСР 2014-2020 г. и са стартирали дейност през 2016 г. Към 20 на сто от младите […]

Read more ›