Post Tagged with: "МЗХГ"

Гимназията в Луковит

Четири гимназии се прехвърлят от МЗХГ към общини

Сградите на четири професионални гимназии в страната стават общинска собственост с решения на Министерски съвет от 22 ноември. Това са професионалните гимназии по селско стопанство „Сергей Румянцев“ в Луковит, по мениджмънт и хранителни технологии в Плевен, по селско стопанство „Земя“ в Провадия и по хранителни технологии и туризъм в Ямбол. Досега те са били публична държавна собственост, управлявани от МЗХГ […]

Read more ›
МЗХГ получава 1.8 млн. лв. за участие в „Зелена седмица“ – Берлин 2018 г.

МЗХГ получава 1.8 млн. лв. за участие в „Зелена седмица“ – Берлин 2018 г.

УС на ДФ „Земеделие“ е решил на заседанието вчера, 13 ноември, да бъдат прехвърлени към Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) 1.8 млн. лв. за участие в изложението „Зелена седмица“ – Берлин 2018. Средствата са взети от схемата „Помощ за компенсиране на разходите при отстраняване и унищожаване на мъртви животни“ и са насочени към „Помощ за участие в изложения“, като […]

Read more ›
Над 7 хиляди нови млади фермери са се появили за последните 8 г.

Над 7 хиляди нови млади фермери са се появили за последните 8 г.

20 на сто от тях притежават необходимото образование В периода 2009 г. – 2016 г. в селското стопанство за пръв път са навлезли 7 051 млади земеделци. От тях 1383 са се възползвали от подпомагане по подмярка 6.1 „Стартова за млади земеделски стопани“ по ПРСР 2014-2020 г. и са стартирали дейност през 2016 г. Към 20 на сто от младите […]

Read more ›
МЗХГ мотивира със санкции на ЕС предложението си за сделки със земя от чужденци

МЗХГ мотивира със санкции на ЕС предложението си за сделки със земя от чужденци

Глобите, които ще бъдат наложени на България, ще бъдат платени от земеделските фондове, информират от министерството Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ) се включи в дискусията за отпадане на забраната чужденци от ЕС да могат да закупуват земеделска земя, която е заложена в промени на Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ). Земеделските организации са против отпадането […]

Read more ›
МЗХГ предлага разходите против градушки да нараснат от 21 на 29 млн. лв. със съфинансирането на фермерите

МЗХГ предлага разходите против градушки да нараснат от 21 на 29 млн. лв. със съфинансирането на фермерите

Повече от три пъти ще се увеличи защитената обработваема земя с увеличението на броя на ракетните площадки и въвеждането на самолетния способ през 2019 г. До 2020 г. разходите за инвестиции и поддръжка на системата за борба против градушките да станат 28 829 700 лева, предвиждат сметките на Министерството на земеделието, храните и горите (МЗХГ). За сравнение, през 2017 г. […]

Read more ›