Post Tagged with: "МИГ"

С проекти на МИГ община Стамболийски ще закупи нова сцена и народни носии

С проекти на МИГ община Стамболийски ще закупи нова сцена и народни носии

Община Стамболийски ще реализира два нови проекта, които ще бъдат финансирани от Министерството на земеделието, храните и горите. Това са съвместни проекти между Община Стамболийски и МИГ-Стамболийски за закупуване на нова сцена и на автентични народни носии, които бяха подготвени от председателя на МИГ-Стамболийски Стоян Богданов. „Спомням си, че на Празника на града момчетата от „Траке“ искаха нова сцена, а […]

Read more ›
Министърът: 10% от бюджета на ПРСР ще бъдат за ЛИДЕР

Министърът: 10% от бюджета на ПРСР ще бъдат за ЛИДЕР

Съществуващите 64 МИГ обхващат 117 общини с 1,6 млн. жители 10 % от бюджета на Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) в новия програмен период ще бъдат отделени за прилагането на подхода ЛИДЕР. Това заяви министърът на земеделието, храните и горите Десислава Танева при официалното откриване на Международна конференция по подхода „Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР) от България […]

Read more ›
При следващия прием по мярка 16.1 таванът ще се удвои до 2 млн. евро

При следващия прием по мярка 16.1 таванът ще се удвои до 2 млн. евро

В оперативните групи ще се включат институтът към БАБХ и производители на ветеринарно-медицински продуктии фуражи. Животновъдството ще е във фокуса на приема Финансирането на малки пилотни проекти, подадени от Местните инициативни групи ще се увеличи от 15 000 на 100 000 евро Поредно изменение на ПРСР 2014-2020 г., предложено от Управляващият орган (УО) на ПРСР 2014-2020 и одобрено от Европейската […]

Read more ›
Отвориха две подмерки за МИГ – за сътрудничество и за малки проекти

Отвориха две подмерки за МИГ – за сътрудничество и за малки проекти

Крайният срок за кандидатстване по мярка 19.1 за малки проекти е до 31 юли, а по 19.3 до края на годината Две подмерки, по които могат да кандидатстват местните инициативни групи (МИГ), са отворени. Една е 19.3 „Подготовка и изпълнение на дейности за сътрудничество на местни инициативни групи“, втората е 19.1 „Помощ за подготвителни дейности“. Целта на подмярка 19.3 е да се […]

Read more ›
Над 600 работни места ще разкрият проекти на МИГ, нови 19 екипа на ДФЗ работят по ЛИДЕР

Над 600 работни места ще разкрият проекти на МИГ, нови 19 екипа на ДФЗ работят по ЛИДЕР

Броят на местните инициативни групи е над двойно по-голям, подадени са повече от 1300 проекта, фондът работи на максимални обороти Над 600 работни места ще бъдат създадени чрез реализиране на проектите по подхода ЛИДЕР “Водено от общностите местно развитие“ (ВОМР)  в края на настоящия програмен период по Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Това заяви министърът на земеделието, храните […]

Read more ›