Post Tagged with: "минерални извори"

Отпадат водомерите за рибовъдни стопанства, ако се пълнят от повърхностни води

Отпадат водомерите за рибовъдни стопанства, ако се пълнят от повърхностни води

Второ гласуване на Законопроекта за водите днес. Добавя се ново условие: При един извор на минерална вода да има само един концесионер  Второ гласуване на Законопроекта за изменение и допълнение на Закона за водите е предвидено в дневния ред на парламента за 14 март.  В него остава тексът, според който, ако едно стопапансто за развъждане на риба и аквакултури ползва […]

Read more ›