Post Tagged with: "минимални добиви"

Ами сега? Добивите при повечето плодове и зеленчуци са под минимума за обвързана подкрепа

Ами сега? Добивите при повечето плодове и зеленчуци са под минимума за обвързана подкрепа

Ако се вярва на последната актуална статистика на земеделското министерство, средните добиви на повечето плодове и зеленчуци не са достигнали минимума, който се изисква за получаване на обвързано подпомагане. И следователно доста производители би следвало да останат без финансова подкрепа. Както е известно, вече четири години тази нелоша по размер помощ се раздава на база на представени счетоводни документи за реализирана […]

Read more ›
Какви са минималните добиви на плодове и зеленчуци, за да бъде изплатена обвързана подкрепа

Какви са минималните добиви на плодове и зеленчуци, за да бъде изплатена обвързана подкрепа

Производството на полски домати трябва да е поне 1521 кг/дка, а на оранжерийни 16 200. На череши – 227 кг, на сливи 302, на ябълки 434 В приложение 5 на Наредба 3 от 17.02.2015 г. са посочени минималните добиви на плодове, зеленчуци и оранжерийни зеленчуци, които стопаните задължително трябва да докажат с документи, за да получат обвързана подкрепа. За биологичните стопанства посочените […]

Read more ›
Стопани, които нямат фактури за продажба на плодове и зеленчуци, няма да получат обвързана подкрепа

Стопани, които нямат фактури за продажба на плодове и зеленчуци, няма да получат обвързана подкрепа

Таблица за минималния добив от декар, който се изисква за получаване на допълнителните средства по директните плащания За да получат обвързана подкрепа в началото на следващата година, производителите на плодове и зеленчуци трябва да отговаря на две специфични условия. Наредба 3 от 17 февруари 2015 г. за условията и реда за прилагане на схемите за директни плащания изисква всеки кандидат […]

Read more ›