Post Tagged with: "мярка 1.1"

Селскостопанска академия не е допусната да обучава земеделци

Селскостопанска академия не е допусната да обучава земеделци

Проектите на 30 дружества, които са кандидатствали като обучители по подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения“, не се допускат до техническа и финансова оценка, тъй като не са изпълнили определени условия. Сред тях е и Селскостопанска академия. Проектното предложение на академията е озаглавено „Науката в помощ на земеделските производители“. Като причини за отхвърляне на проекта е посочено, че са […]

Read more ›
79 проекта за обучение на фермери и работници са подадени по мярка 1.1

79 проекта за обучение на фермери и работници са подадени по мярка 1.1

При бюджет от 15,6 млн. лв., кандидатите търсят 38,6 млн. 79 проектни предложения на стойност 38.6 млн. лв. са подадени по подмярка 1.1 „Професионално обучение и придобиване на умения“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 г. Приемът приключи на 16 март 2020 г. По мярката са кандидатствали висши училища, професионални гимназии, центрове за професионално обучение, научни институти […]

Read more ›
Подмярка 1.1 за професионално обучение ще стартира с 15,6 млн. лв.

Подмярка 1.1 за професионално обучение ще стартира с 15,6 млн. лв.

Могат да кандидатстват висши училища, звена от Селскостопанска академия, професионални гимназии и центрове за обучения. Максималната стойност на проект е 1 млн. евро Управляващият орган на ПРСР 2014-2020 години публикува за обществено обсъждане проект на Насоки за кандидатстване по процедура чрез подбор на проектни предложения по подмярка 1.1. „Професионално обучение и придобиване на умения“ от мярка 1 „Трансфер на знания […]

Read more ›