Post Tagged with: "мярка 10"

Царски орел

702-ма получиха 18 млн. лв. по орнитологичните направления

Държавен фонд „Земеделие“ преведе още близо 18 млн. лв. (17 988 138 лв.) по мярка 10 „Агроекология и климат” от ПРСР 2014-2020 г. Подпомагане получиха 702 земеделски стопани. Изплатените средства по мярката за Кампания 2019 са за кандидати с поети ангажимент по направления „Поддържане на местообитанията на зимуващите видове гъски и ливаден блатар в обработваеми земи с орнитологично значение (ВПС-4.1)“ […]

Read more ›
Над 2600 земеделци получиха субсидии по три направления от мярка 10

Над 2600 земеделци получиха субсидии по три направления от мярка 10

Следващата седмица ще се преведе подпомагането по орнитологичните направления Държавен фонд „Земеделие“ преведе 17 275 490 лв. по мярка 10 „Агроекология и климат“ от ПРСР 2014-2020 г. Подпомагане получиха 2 619 земеделски стопани. Изплатените средства са за Кампания 2019. Плащане получиха кандидати с поети ангажименти по направления „Възстановяване и поддържане на затревени площи с висока природна стойност“ (ВПС1), „Контрол на почвената ерозия“ […]

Read more ›
Удължават с година изтекли ангажименти по мярка 10, но не и за птичите направления

Удължават с година изтекли ангажименти по мярка 10, но не и за птичите направления

МЗХГ прехвърля резервни средства към мерки 11 и 13 за Кампания 2020, която започва на 1 март Кампания 2020 за приемане на заявления по схеми и мерки за директни плащания ще започне на 1 март, предлага в проект на заповед земеделският министър Десислава Танева. Тази година за пръв път от 2016 г. насам ще се приемат заявления на сертифицирани биологични производители, […]

Read more ›
МЗХГ увеличава санкциите при неспазване на условия по мярка 10 „Агроекология и климат“

МЗХГ увеличава санкциите при неспазване на условия по мярка 10 „Агроекология и климат“

Санкциите при неспазване на някои условия, поставени пред бенефициенти по мярка 10 „Агроекология и климат“, ще бъдат увеличени. Засега това е само предложение на зам.-министър Лозана Василева, което ще стане факт след като министърът на земеделието издаде заповед, базирана на него. Зам.-министърът предлага санкцията за животновъди, които не представят писмено разрешение от съответната развъдна организация или от Изпълнителната агенция по […]

Read more ›
Най-голяма част от бюджета по мярка 10 отива за застрашените породи

Най-голяма част от бюджета по мярка 10 отива за застрашените породи

Екологичният анализ тепърва ще се възлага. Първият от общо четирите анализа, необходими за изготвяне на стратегическия план, ще бъде обсъден със земеделците в края на юли 17 590 270 лв. от бюджета на мярка 10 „Агроекология и климат“ по ПРСР за 2018 г., който е бил 58,2 млн. лв., са насочени към направлението за застрашени местни породи животни. Сумата представлява […]

Read more ›