Post Tagged with: "мярка 11"

От 15 март фермерите заявяват подпомагане по мерки 10 и 11 от ПРСР в Кампания 2021

От 15 март фермерите заявяват подпомагане по мерки 10 и 11 от ПРСР в Кампания 2021

Със заповед на земеделския министър Десислава Танева от днес, 15 март 2021 г., се отваря приемът на заявления за подпомагане по реда на Наредба № 5 от 2009 г. за условията и реда за подаване на заявления по схеми и мерки за директни плащания за кампания 2021 г. по мерките, финансирани от Програмата за развитие на селските райони за периода […]

Read more ›
Биологично отглежданите резене, кориандър и бял трън няма да се подпомагат по мярка 11 (обновена)

Биологично отглежданите резене, кориандър и бял трън няма да се подпомагат по мярка 11 (обновена)

Стопанства с био площи до 50 хектара ще получават пълно подпомагане, а за площи над тези ставката ще е 5% от основната без да има таван Текстът, който ще прочетете по-долу, е подготвен на база на стенограма от заседание на Комитета по наблюдение на ПРСР, проведено през януари 2020 г. Стенограмата обаче е качена на 13 януари 2021 г. на страницата […]

Read more ›
Методиката за намаляване на субсидиите по мярка 11 при нарушения ще се прилага и за 2020 г.

Методиката за намаляване на субсидиите по мярка 11 при нарушения ще се прилага и за 2020 г.

Към земеделските стопани, които се подпомагат по мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР, и за 2020 г. ще бъде приложена методиката за намаляване на плащания, създадена през 2017 г. и утвърдена със заповед на земеделския министър. Според чл. 13 от Наредба № 4 от 2015 г., когато при проверка на място или административни проверки, извършвани от Държавен фонд „Земеделие“- Разплащателна […]

Read more ›
Намаляващи според площите ставки по биологичната мярка 11 ще има за нови или удължени ангажименти

Намаляващи според площите ставки по биологичната мярка 11 ще има за нови или удължени ангажименти

Промени в Наредба 4/2015 г. за прилагане на мярка 11 „Биологично земеделие“ по ПРСР предлагат някои важни изменения. Проектът за изменения и допълнения в наредбата е публикуван на страницата на МЗХГ – ТУК, а коментари от общественото обсъждане се изпращат до 19 февруари 2021 г. Проектонаредбата предлага диференцирани според площите на стопанствата ставки за кандидати, които удължават ангажимента си или […]

Read more ›
С последни 2,4 млн. лв., ДФ „Земеделие“ приключи с плащанията по мярка 11

С последни 2,4 млн. лв., ДФ „Земеделие“ приключи с плащанията по мярка 11

ДФ „Земеделие“ изплати още близо 2,5 млн. лв. (2 439 569 лв.) по всички направления от мярка 11 „Биологично земеделие“ от ПРСР 2014-2020 г. за кампания 2019. Плащане получиха всички земеделски стопани, за които бе предоставена информация за корекция на данните в Електронния регистър на биологичните производители, поддържан от МЗХГ. Припомняме, че до 19 юни биопроизводителите, които не бяха получили плащане (изцяло […]

Read more ›