Post Tagged with: "мярка 12"

Променят се компенсаторните плащания по мярка 12 за опазване на диви птици и местообитания

Променят се компенсаторните плащания по мярка 12 за опазване на диви птици и местообитания

С промени в Наредба 5/2015 г. за прилагане на мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ от Програмата за развитие на селските райони за периода 2014 – 2020 г. се променят компенсаторните плащания по директивите за опазване на дивите птици и за опазване на естествените местообитания и на дивата флора и фауна. Те са обнародвани в […]

Read more ›
Повече пари за мярка 12 „Натура 2000″ и широколентов интернет в селските райони утвърди правителството

Повече пари за мярка 12 „Натура 2000″ и широколентов интернет в селските райони утвърди правителството

Увеличават се защитените зони за диви птици. Компенсаторните субсидии по мярка 12 ще се плащат от 1 март Широколентов интернет ще може да бъде изграден в селските райони в максималния му обхват, след като на днешното правителствено заседание бяха осигурени 42 млн. евро за целта. Сумата е част от общо 70 млн. евро, които се прехвърлят между различни мерки по Програмата […]

Read more ›
ДФ „Земеделие“ изплати 46 млн. лв. по „Натура 2000″

ДФ „Земеделие“ изплати 46 млн. лв. по „Натура 2000″

Държавен фонд „Земеделие“ изплати близо 46 млн. лв. (45 898 204 лева) по мярка 12 ,,Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ от ПРСР 2014-2020 г. за Кампания 2019 г.  Подпомагане получиха 11 481 земеделски стопани. Мярка 12 ,,Плащания по Натура 2000 и Рамковата директива за водите“ от ПРСР 2014-2020 г. подпомага фермери със земи в обхвата на защитените […]

Read more ›
Пуснаха за обсъждане плащанията по Натура 2000, а не посочиха … плащанията

Пуснаха за обсъждане плащанията по Натура 2000, а не посочиха … плащанията

Крайната дата за подаване на заявления за плащане по мерки 10, 11, 12 и 13 е 15 май Министерството на земеделието и храните публикува на интернет страницата си проекта на Наредба за прилагане на мярка 12 „Плащания по Натура 2000 и плащания по рамковата директива за горите“ по ПРСР. В проекта обаче липсват сумите, с които ще се подпомагат фермерите, […]

Read more ›