Post Tagged with: "мярка 13.3"

Намаляват ставката на субсидиите по новата мярка 13.3
ЕК нотифицира промените в землищата по мярка 13 от ПРСР

ЕК нотифицира промените в землищата по мярка 13 от ПРСР

Европейската комисия одобри предложението на България за седмо изменение на Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. С него се определя новият обхват на районите, различни от планинските райони, със съществени природни ограничения (НР2) на база биофизични критерии, изброени в Приложение III на Регламент 1305/2013 г. и допълнително прецизиране. Одобреният обхват на НР2 включва 340 землища, в които земеделска […]

Read more ›