Post Tagged with: "мярка 16.1"

Повторно се отваря иновативната мярка 16.1 с бюджет от 20,6 млн. лв.

Повторно се отваря иновативната мярка 16.1 с бюджет от 20,6 млн. лв.

3,9 млн. лв. са заделени за проекти с участието на Националния диагностичен научноизследователски ветеринарномедицински институт За втори път ще бъде отворена иновативната подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ от мярка 16 „Сътрудничество“ от ПРСР 2014-2020. Проектът на насоки е публикуван на страницата на МЗХГ, коментари и предложения могат да се изпращат до 13 октомври. Бюджетът […]

Read more ›
При следващия прием по мярка 16.1 таванът ще се удвои до 2 млн. евро

При следващия прием по мярка 16.1 таванът ще се удвои до 2 млн. евро

В оперативните групи ще се включат институтът към БАБХ и производители на ветеринарно-медицински продуктии фуражи. Животновъдството ще е във фокуса на приема Финансирането на малки пилотни проекти, подадени от Местните инициативни групи ще се увеличи от 15 000 на 100 000 евро Поредно изменение на ПРСР 2014-2020 г., предложено от Управляващият орган (УО) на ПРСР 2014-2020 и одобрено от Европейската […]

Read more ›
20 проекта по мярка 16.1 за оперативни групи за иновации са аут

20 проекта по мярка 16.1 за оперативни групи за иновации са аут

МЗХГ публикува списък с 20 отхвърлени проекти по мярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в раките на ЕПИ /Европейско партньорство за иновации/“. Мярката бе отворена на 17 октомври 2019 г. с бюджет от малко над 39 млн. лв. за три месеца, впоследствие срокът на прием бе удължен с още един месец. Проект за интелигентно овощарство, който включва […]

Read more ›
50-те проекта по иновативната мярка 16.1 не достигнаха бюджета

50-те проекта по иновативната мярка 16.1 не достигнаха бюджета

50 проектни предложения на стойност 18.1 млн. евро са подадени по подмярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на ЕПИ“ от Програмата за развитие на селските райони (ПРСР) 2014-2020 година. Подпомагането е насочено към оперативни групи, сформирани за реализиране на проекти с потенциал за иновации в секторите на селското стопанство и хранително-вкусовата промишленост. Основно проектите […]

Read more ›
Със заповед е поправена грешка в условията по мярка 16.1

Със заповед е поправена грешка в условията по мярка 16.1

Със заповед, подписана от зам.-министър Лозана Василева, е поправена фактическа грешка в условията за кандидатстване по мярка 16.1 „Подкрепа за сформиране и функциониране на оперативни групи в рамките на Европейското партньорство на иконавиции (ЕПИ). Грешката е в Приложение 5 „Финансов план“. В екселската таблица на плана е предвидено служителите в оперативната група да могат да се наемат на 4, 5, […]

Read more ›