Post Tagged with: "мярка 16.4"

Пет проекта, от които два пчеларски, са отхвърлени по мярката за пазари 16.4

Пет проекта, от които два пчеларски, са отхвърлени по мярката за пазари 16.4

До техническа и финансова оценка не се допускат пет проекта, подадени по подмярката за създаване на вериги за доставки 16.4. Тя бе отворена за прием до февруари 2021 г. Неуспелите проекти са за Дигитален пазар за фермерски продукти „ФЕРМАГ“, Обединение за къса верига на доставки „ЗАДРУГА БАЛКАНСКИ ПЧЕЛИНИ, Създаване и популяризиране на Обединение за местен пазар „ЧЕРЕШИ КУКЛЕН“, Създаване и популяризиране на Обединение за […]

Read more ›
Абърдийн Ангус - най-отглежданата в България месодайна порода

Две сдружения за директни доставки отпаднаха от подпомагане – не били вписани по Наредба 26

Две сдружения, които са кандидатствали за подпомагане по подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество във веригите за доставка“, са отпаднали от класирането, съобщават от МЗХГ. Днес изтича срокът, в който сдруженията могат да възразят. Извън класацията са ДЗЗД „Сакар Ангус – месодайно говедовъдство“ с проект за създаване и популяризиране на обединение за местен пазар. Другото сдружение е ДЗЗД […]

Read more ›
Фермерският пазар в Пловдив до художествена галерия на главната улица няма да кандидатства по 16.4

МЗХГ подготвя второ отваряне на мярка 16.4 за къси вериги на доставки

Публикувани са насоки за кандидатстване След като на 13 юли 2020 г. бе обявен първи прием по подмярката 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“, земеделското министерство подготвя втори прием. В сайта на министерството са публикувани насоки за кандидатите. Бюджетът по подмярка 16.4 бе 15,6 млн. лв. при първия прием, а за предстоящия втори е […]

Read more ›
За два месеца отварят мярка 16.4 за къси вериги и местни пазари

За два месеца отварят мярка 16.4 за къси вериги и местни пазари

Три типа разходи ще финансира мярката От днес, 13 юли 2020 г., стартира приемът по подмярка 16.4 „Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“ от мярка 16 „Сътрудничество“ от Програма за развитие на селските райони 2014-2020 г. Тя е насочена към късите веригите за доставка и местните пазари. Общият размер на финансовата помощ по процедурата […]

Read more ›
С над 15 млн. лв. бюджет мярка 16.4 за местни пазари и къси доставки е на прага

С над 15 млн. лв. бюджет мярка 16.4 за местни пазари и къси доставки е на прага

До седмица ще стартира приемът по подмярка 16.4 “Подкрепа за хоризонтално и вертикално сътрудничество между участниците във веригата на доставки“ от ПРСР 2014-2020 г. Тя е насочена към късите вериги за доставка и местните пазари.  Това каза заместник-министърът на земеделието, храните и горите д-р Лозана Василева по време на официалното откриване на първия фермерски пазар в град Враца. По думите […]

Read more ›